Utbildning

RFSL Stockholm har sedan 1970-talet arbetat med att sprida medvetenhet och kunskap kring hur samhällets normer gällande kön och sexualitet påverkar hbtq-personers livsvillkor. Vi erbjuder utbildningar med olika teman och innehåll till såväl ungdomar som vuxna. Vårt upptagningsområde är Stockholms län.

Under rubriken vuxenutbildning hittar du information och prislista gällande vår utbildningsverksamhet som riktar sig till yrkesverksamma och studerande.

Under rubriken hbt-certifiering hittar du information om vad en hbt-certifiering innebär.

Under rubriken normkritisk pedagogik hittar du en presentation av normkritisk pedagogik, som är den typ av pedagogik som vår utbildningsverksamhet grundar sig i.

Jobbar du på en arbetsplats eller går på en skola utanför Stockholms län och vill boka utbildning eller skolinformation hänvisar vi till listan över RFSL:s övriga lokalavdelningar på www.rfsl.se samt till RFSL Ungdoms utbildningsverksamhet www.rfslungdom.se.

I många år bedrev RFSL Stockholm en skolinformationsverksamhet med syfte att utbilda skolungdomar i normkritik och hbtq. Denna har från och med 2015 lagts ner till följd av få beställningar och begränsad ekonomi från skolorna.