Nu finns Funkisrapporten som inläst MP3

Och aldrig mîtas de tvÜ
Tack
Fîrstudiens disposition
1 Inledande diskussion
1.1 Syfte
1.2 Behov
1.3 Tidigare projekt
1.4 FrÜgestÑllningar
1.5 TillvÑgagÜngssÑtt
2 Teoretiska utgÜngspunkter
2.1 Cripteori – Att titta pÜ funktionshinder med queerteoretiska glasîgon
2.2 Queerteori
2.3 Intersektionalitet
3 Metoder och material
4 Kvantitativa enkÑtundersîkningar
7.1 De sa att det var en plats fîr alla men det Ñr ju jÑttebranta trappor dÑr – om bristen pÜ platser att mîtas pÜ
7.2 Komma-ut-berÑttelser
7.3 Den komplexa înskan om att passera friktionsfritt – Att stÑndigt gîra motstÜnd, vem orkar det
7.4 HjÑlpmedel blir till en markîr fîr avvikandet – vikten av representation
7.5 Jag har aldrig blivit ila bemîtt men jag har heller inte blivit bekrÑftad i min hbtq-identitet – om att bli osynliggjord
7.6 Funkis och queer Enough is enough!
8 Vad saknas inom RFSL
8.1 Kunskapsbristen
8.2 OtillgÑngliga huset
8.3 Framtida verksamheter
8.4 Hur upplevs RFSLs arbete med funkisfrÜgor
9 Slutsatser frÜn den kvalitativa studien10 Resultat frÜn den kvantitativa studien
10.1 Vilka svarade pÜ enkÑtundersîkningen
10.2 Hur arbetar de tillfrÜgade med hbtq-frÜgor
10.3 Den pÜtagliga skillnaden i gensvar
10.4 Behovet av kompetenshîjning
10.5 Tîrsten efter kunskap
11 Slutsatser av den kvalitativa studien
12 Fîrslag till fîrÑndring och fîrbÑttring
13 Sammanfattande slutsatser
14 Referenslista
15 Bilagor

En reaktion på ”Nu finns Funkisrapporten som inläst MP3

  1. Ping: 1000 dagar utan handling från regeringen! | RFSL Stockholm

Kommentarer inaktiverade.