RFSL Stockholm söker ledamöter och kassör från mars 2015

Vi söker dig som vill vara styrelseledamot eller kassör för RFSL Stockholm!

Om RFSL Stockholm
RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bak- grund.

Beskrivning av uppdraget
Utöver ett strategiskt ansvar arbetar styrelsen praktiskt med insamling, medlemsträffar och nyhetsbrev. Styrelsen arbetar även med politiskt påverkansarbete vad gäller HBTQ-personers rättigheter. RFSL Stockholm driver en bredd av många olika projekt som riktar sig till olika målgrupper, och varje projekt har en kontaktperson i styrelsen. Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för föreningens ekonomi samt för genomförande och uppföljande av beslut fattade av årsmötet.

Kravprofil
Vi söker dig som brinner för vår verksamhet, som är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i grupp. Du behöver ha kunskap om HBTQ-personers rättigheter och RFSL, men du måste inte vara expert. Vi söker både personer med styrelseerfarenhet, med aktivisterfarenhet och med strategisk erfarenhet.

Vi söker en grupp där alla bokstäver finns representerade och som har en bredd i socioekonomisk bakgrund.
För att kunna väljas måste du vara eller bli medlem i RFSL Stockholm.

Vi vill att styrelsen som helhet uppfylla kravprofilen. Vi söker er som:

 • har erfarenhet av att arbeta med antirasism, feminism och intersektionalitet i praktiken
 • har erfarenhet av icke-diskriminerande arbete
 • har erfarenhet av politiskt påverkansarbete
 • har intresse eller erfarenhet av att arbeta med sociala medier, media och press
 • har kunskap om ekonomi och bokföring (Då passar du som kassör!)
 • har erfarenhet av att arbete strategiskt med finansiering av idéburen verksamhet och projekt med både kortsiktiga och långsiktiga mål.
 • vill engagera dig praktiskt för RFSL Stockholms medlemmar genom att arrangera medlemsträffar och andra roliga aktiviteter
 • vill jobba med transfrågor
 • har expertkunskaper om HIV eller generellt inom sex- och hälsa-området
 • vill jobba tillsammans med religiösa samfund
 • vill jobba med kulturella aktiviteter och projekt

Tidsperspektiv
Styrelsen väljs av årsmötet den 14 mars i Stockholm och ledamöter väljs på en period om 2 år. På årsmötet 2015 väljs max 8 nya ledamöter varav en kassör och en ordförande.

Styrelsen har möten 12 möten/år och utöver det så lägger en styrelseledamot ca 5 h/vecka på sitt uppdrag. Det är viktigt att du är tillgänglig och aktiv hela mandatperioden.

Kontaktuppgifter
Om du är intresserad eller känner någon som är, gör din nominering till valberedningen genom att fylla i följande enkät. https://sv.surveymonkey.com/s/7KPYDB3

För frågor mejla till valberedningen@stockholm.rfsl.se

2 reaktioner på ”RFSL Stockholm söker ledamöter och kassör från mars 2015

 1. Är det inte viktigt att personer som kandiderar eller blir nominerad vill jobba med HBTQI asyl frågor och stöd? Ser att det nämns inte i kravprofilen, asyl och migration för HBTQI är en av de områden som inte talas om inom många organisationer och därmed finns det nästan ingen stöd eller politiskt påverkan.

  • Hej Milou,

   Självklart är det viktiga frågor och viktiga kompetenser som RFSL Stockholms styrelse ska besitta. Flera i valberedningen har många års erfarenhet med att arbeta med antirasism och asylfrågor, så det är en del som absolut kommer att synas när valberedningen ger sitt förslag. Tack för din kommentar och för att du påminde oss om något så självklart att vi hade missat det i kravspecen 🙂

Kommentarer inaktiverade.