RFSL Stockholm söker ny kassör!

Vill du få erfarenhet av styrelsearbete, en värdefull merit, ta stort ansvar och jobba tillsammans med andra engagerade människor? I så fall är du välkommen att bli vår nya kassör.

RFSL Stockholm är en lokalavdelning under RFSL, Riksförbundet för homsexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheter, med närmare tvåtusen medlemmar. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgruppen olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och ordnar en årlig transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer…

Kassören i RFSL Stockholm har till uppgift att granska, rapportera och planera föreningens ekonomi. Kassören sköter även kontrasignering och attestering av verifikat samt kontrasignering av betalningsuppdrag. 

Arbetet beräknas ta som minst två timmar per vecka under mindre krävande perioder och upp till åtta timmar per vecka under mer krävande perioder. Arbetet är helt ideellt.

Det är en fördel om du har någon form av utbildning inom ekonomi och/eller erfarenhet av liknande uppdrag.

 Skicka din ansökan snarast till valberedning@stockholm.rfsl.se