RFSL Stockholm söker nya Styrelsemedlemmar!

KANDIDERA TILL STYRELSEN

På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för RFSL Stockholm samt valberedning och revisorer för nästkommande år. Valberedningen vill därför till årsmötet lördag den 23 mars 2019 finna kandidater som kan stärka arbetet i styrelsen.

  • 5.3.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max 13, inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.

Vi söker ledamöter med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter som aktivt vill bidra till att RFSL Stockholm blir en än mer relevant organisation i hela Stockholms län, utvecklar verksamheter och involverar våra medlemmar än mer.

Inför förbundskongressen söker valberedningen även ett antal delegater till kongressen hösten 2019.

Nominera gärna dig själv eller någon du känner genom att skicka en kort presentation av den du vill nominera senast 1 februari, 2017 till valberedning@stockholm.rfsl.se

Glöm inte att skicka med kontaktuppgifter!

Observera att alla uppdrag är ideella. För att kunna bli vald måste du vara medlem i RFSL Stockholm. Om du inte redan är det kan du enkelt bli det här: https://rfslstockholm.se/om-oss/bli-medlem/

Varm hälsning,
Valberedningen Mats Christiansen och Matilda Strömberg

valberedning@stockolm.rfsl.se