fbpx

Kommentar till medieuppgifter

I helgen har flera medier rapporterat om en tidigare medarbetare på RFSL Stockholm som anklagas för sexuella övergrepp och avskedades i mars 2020. Av medias rapportering kan det lätt uppfattas att det här är något som skett nu, men de händelser som beskrivits har i själva verket inträffat långt tidigare.

Den första anmälan från offret kom in sensommaren 2019 då ledningen tog emot uppgifter som pekade ut medarbetaren. Även om anmälaren inte var beredd att polisanmäla fattades beslut om att utreda påståendena internt.

Utredaren landade i slutsatsen att de uppgifter som kommit fram inte var tillräckliga för att agera arbetsrättsligt mot medarbetaren, dock sattes försiktighetsåtgärder in och ett arbete med att se över de interna riktlinjerna och rutinerna för att förstärka det förebyggande arbetet inleddes.

Här finns självklart anledning till självkritik, säger Jacob Tardell, ordförande. Med facit i hand kan vi konstatera att utredningen brast. Det drabbade framförallt de asylsökande. Jag vill därför framföra en både formell och uppriktig ursäkt till offren från RFSL Stockholm.

Under hösten togs ett antal åtgärder fram, men vi kan se i efterhand att dessa inte var tillräckligt bra eller skarpa. 

Ett halvår senare, februari 2020, inkom en ny anmälan mot medarbetaren till RFSL Stockholms ledning som då genast satte samman en krisgrupp för att komma till botten med de rykten som fanns. Parallellt skickades medarbetaren hem. Han förbjöds att komma till arbetsplatsen eller ha någon ytterligare kontakt med sina klienter.

Ledningen landade också snabbt i att utredningen skulle drivas av ett externt säkerhetsföretag.

Medlemmar informerades om utredningen genom mailutskick, informationsmöte och på hemsidan.

En del anser att vi redan då borde ha involverat polisen, och jag kan förstå att det låter som ett självklart steg givet det vi vet idag. Samtidigt ska man komma ihåg att flera av uppgiftslämnarna i det läget inte ville ha någon som helst kontakt med polisen, säger Jacob Tardell. Den enda framkomliga väg, som vi bedömde det, var med andra ord att låta ett säkerhetsföretag utreda det hela för att sedan kunna agera arbetsrättsligt gentemot medarbetaren. Utredaren kunde också stötta offren att göra anmälan på sina villkor.

Sedan spelade det naturligtvis också in att vi genom att anlita experter kunde snabba på processen. Vi hade redan tappat ett halvår och hade vi bara gått till polisen vet vi inte alls hur lång tid det hade tagit innan de hade agerat.

Utredningen pågick under tre veckor och den ansvarige utredaren kom ganska snabbt till slutsatsen att uppgiftslämnarna var att bedöma som trovärdiga och att händelserna borde polisanmälas.

Med tanke på offrens status som asylsökande eller papperslösa hade en polisanmälan utan deras medverkan kunnat utgöra en ytterligare kränkning. Därför var det viktigt att det var offren själva som fick göra polisanmälan men självklart erbjöd vi dem stöd för att kunna klara att ta steget. Vår utredare var med när själva anmälan gjordes.

Oaktat polisanmälan fattade ledningen beslutet att med stöd av den externa utredningen avsluta medarbetarens anställning på RFSL Stockholm. Detta kommunicerades också till medlemmarna våren 2020. Parallellt har en rad åtgärder vidtagits i syfte att säkerställa att eventuella framtida anmälningar hanteras med större professionalitet. Detta arbete genomförs gemensamt i hela förbundet och detta är ett påbörjat långsiktigt arbete som också handlar om kunskap, kultur, rutiner och regelefterlevnad.

Här kan du läsa hela åtgärdsplanen: https://www.rfsl.se/aktuellt/information-visselblasarsystem-handlingsplan/.

Det här är en tragisk fråga från början till slut och jag beklagar att vi inte tidigare fattade vad som pågick. Vi förlorade ett halvår som vi aldrig kan ge tillbaka till offren men jag hoppas att den kommande rättegången ändå kan ge dem en rättmätig upprättelse.Nominera till RFSL Stockholms årliga priser 2020!

Var med och nominera dina kandidater till RFSL Stockholms årliga priser. Dessa priser är vår chans som medlemmar att tillsammans uppmärksamma personer och händelser. 

Priserna delas  vanligtvis ut under invigning av Stockholm Pride men i år planerar styrelsen att dela ut priserna under Stockholm Winter Pride i november.

Gamla hjältars pris går till en person som har gjort viktiga insatser för vårt hbtqi-community. 

Regnbågspriset går till en person eller en organisation som under året som gått gjort något positivt för vårt hbtqi-community.

Rosa tisteln går till en person eller organisation som under året som gått gjort något negativt för hbtqi-personers rättigheter.

Det är bra om personerna eller organisationerna du nominerar har en tydlig koppling till Stockholms län. Skicka din nominering till styrelse@stockholm.rfsl.se senast lördag den 22 augusti 2020. Skriv gärna en kort motivering (fast gärna mer än en halv mening).

Vi har även ett fjärde årligt pris, Årets eldsjäl, som vanligen delas ut på vår egen vinterfest i december. Vi återkommer om nominering till det priset.

Du kan läsa mer om vår årliga utmärkelser och tidigare pristagare.


Värna asylrätten!

I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté som just nu håller på att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. Den 23 juli har den parlamentariska kommittén sitt sista möte inför överlämningen av sin utredning.

Förslagen i utredningen kommer att försvaga asylrätten avsevärt och slår extra hårt mot utsatta mot hbtqi-personer.

RFSL kräver

 • att Sverige för en human migrationspolitik,
 • att Sverige följer UNHCR:s rekommendationer i utformningen av Sveriges framtida migrationspolitik,
 • att Sverige för en migrationspolitik som skyddar de allra mest utsatta och sårbara grupperna, som hbtqi-personer,
 • att Sveriges politiker tar avstånd från riktmärken och volymmål. Människor som flyr, bland annat hbtqi-personer, är just människor och inte volymer och
 • att man tar det civila samhällets kunskap om de humana konsekvenserna av en restriktiv migrationspolitik i beaktande.

Läs mer om RFSL:s krav på en human migrationspolitik och hur du kan göra skillnad.


Glad midsommar!

Bli medlem och försvara regnbågen!

Föreningen bedriver en bred verksamhet och är en viktig röst i staden och regionen när det gäller hbtqi-frågor. Ditt stöd är viktigt för att vi tillsammans ska kunna arbeta vidare och utveckla verksamheten.

Att vara medlem i RFSL kostar 100 kronor per år. Bli medlem nu!

Tack för ditt stöd!


En gammal hjälte är död

Vi sörjer lesbiska pionjären, mångåriga aktivisten och före detta RFSL-medarbetaren Anna Mohr som hastigt avlidit i Covid-19. All vår kärlek går till närmast anhöriga. Anna och hennes älskade hustru Britt var första kvinnliga paret att registrera partnerskap i Sverige 1995. Inom RFSL minns vi Anna som en orubblig förändringskraft med stark rättvisekompass. Anna lämnar ett stort tomrum men har samtidigt varit med och skapat förändringar som lever vidare och som vi lovar att fortsätta kämpa för.

2015 tilldelades Anna Mohr Gamla hjältars pris av RFSL Stockholm för sina viktiga insatser för vårt community.


Årsmöte 2020 är genomfört!

Lördagen den 28 mars så ledde Veronica Palm galant vårt första årsmöte på distans. Nästan 50 medlemmar och funktionärer anslöt till vårt distansmöte. Tillsammans klarade vi av de vanliga punkterna med rapporter, årsredovisning och ansvarsfrihet för den gamla styrelsen. Ny verksamhetsplan fastställdes. Sen genomförde vi val av styrelse, revisorer och valberedning.

Till sin hjälp hade Veronica ett mötespresidium av Tuomas och Kristofer från styrelsen och de två rösträknarna Matilda och Philip.

Listan av de nyvalda finns på vår sida över förtroendevalda. Protokoll och verksamhetsplan kommer snart att läggas ut på vår sida för styrande dokument.

Tacka alla medlemmar och funktionärer som hjälpte till att genomföra det största årsmötet vi har haft på många år!


Välkommen till årsmöte 2020

På grund av det nya coronaviruset har styrelsen beslutat att ersätta det ordinarie årsmötet med ett årsmöte på distans. Det kommer vara en utmaning men också en möjlighet för föreningen att pröva nya vägar.

För att klara ett möte på distans så föreslår styrelsen:

 • att alla medlemmar måste föranmäla sig till årsmötet senast onsdag den 25 mars kl. 12, fredag den 27 mars kl. 13,
 • att motkandidaturer till valberednings förslag ska vara valberedningen tillhanda senast onsdag den 25 mars kl. 12,
 • att frågor till styrelsen och revisorerna ska vara dem tillhanda senast fredag den 27 mars kl. 12,
 • att alla medlemmar som vill delta måste ansluta på distans, inget deltagande i våra lokaler och
 • att mötesordförande har möjlighet att anpassa arbetsordning efter läget.

Givetvis har årsmötet alltid möjlighet att överpröva det under sitt möte.

Hur du föranmäler dig har meddelats i det nyhetsbrev som alla medlemmar har får till sin registrerade e-post-adress under söndagskvällen den 22 mars. Om du har frågor kring ditt medlemskap så vänder du dig i första hand till medlemskap@rfsl.se på förbundet.

Mötet kommer att genomföras som en videokonferens (Zoom) med möjlighet att ansluta genom att ringa in till mötet. Tekniskt stöd ges främst genom Facebook-gruppen RFSL Stockholms årsmöte.

Förbered dig för årsmötet:

 1. Anmäl dig till årsmötet
 2. Ladda ner och testa Zoom med en kompis
 3. Gå gärna med i Facebook-gruppen RFSL Stockholms årsmöte

Schema

Följande hållpunkter gäller under årsmötesveckan 2020.

Onsdag den 25 mars kl. 12

Senaste tidpunkten för anmälan till årsmöte. Anmälan förlängd till fredag.

Senaste tidpunkten för anmälan av motkandidatur till valberedningen.

Onsdag den 25 mars kl. 19

Välkommen till förmöte på distans där du kan prova tekniken för vår videokonferens (Zoom) och träffa andra medlemmar.

Mötet pågår ca 1 timme.

Fredag den 27 mars kl. 12

Senaste tidpunkt för anmälan av frågor till styrelsen och revisorerna.

Fredag den 27 mars kl. 13

Senaste tidpunkten för anmälan till årsmöte. Använd i första hand den personliga inbjudan du har fått med e-post.

Om du inte fått e-postmeddelandet med instruktioner för hur du anmäler dig till årsmötet skickar du snarast ett mail till styrelse@stockholm.rfsl.se med:

 • Ditt fullständiga namn
 • Mobilnummer
 • Medlemsnummer

Lördag den 28 mars kl. 12

Distansmötet på Zoom öppnar. Ni som har anmält er kommer att få en instruktion hur ni ansluter er.

Lördag den 28 mars kl. 13

Årsmöte enligt kallelse.

Handlingar till årsmötet.

Jag saknar personlig inbjudan till årsmötet

Om du inte fått e-postmeddelandet med instruktioner för hur du anmäler dig till årsmötet skickar du snarast ett mail till styrelse@stockholm.rfsl.se med:

 • Ditt fullständiga namn
 • Mobilnummer
 • Medlemsnummer

Måste jag använda Facebook?

Nej, du behöver bara gå med i vår Facebook-grupp RFSL Stockholms årsmöte om du vill ha hjälp med tekniken.

Hur ansluter jag med Zoom-appen?

Du behöver installera en app från Zoom. Den finns för dator, mobil och plattor. Välj det som passar dig bäst. Använd sedan länken i mejlet du får för att starta mötet.

Hur ansluter jag med en webbläsare?

Du kan ansluta till mötet med webbläsare på din dator. Använd länken som följer med inbjudan men avbryt när webbläsaren frågar om du vill ladda ner appen. Klicka sedan join from your browser.

Det kräver ingen installation men du får inte alla finesser. Enklast blir det om du använder Chrome. Använder du Safari som måste du dessutom ringa in för ljud.

Hur ansluter jag med mobilen?

I inbjudan så finns färdiga länkar för mobil. Klicka länken direkt i mejlet.

Annars kan du ringa in på de uppgivna telefonnumren och sedan slå möteskod och lösenord för att komma fram.

Du kan använda *9 för att räcka upp handen.

Varför flyttar vi inte på mötet?

Vi i styrelsen för RFSL Stockholm har tagit ett gemensamt beslut att hålla ett digitalt årsmöte. Detta beslut har vi tagit då vi tror att det är bäst för våra medlemmar, anställda på kansliet samt oss själva. Vi har övervägt att flytta mötet, men snabbt kommit fram till att det inte är ett alternativ. Vi har helt enkelt ingen aning om hur länge vi kommer befinna oss i nuvarande situation och måste säkerställa att föreningen har en av medlemmarna vald styrelse efter 31/3 (stadgarna § 5.2). Detta är essentiellt i kontakten med vår bank och våra bidragsgivare.

Är ett distansmöte säkert?

Precis som vid ett fysiskt årsmöte vidtas åtgärder för att kontrollera och garantera att de som deltar är medlemmar. Till exempel begränsar vi tillgången till information till endast medlemmar och deltagare kommer behöva bli godkända innan de blir insläppta i det digitala mötet. Det är av samma anledning vi ber om föranmälan, för att säkerställa att vi endast har medlemmar på mötet.

Precis som vid ett fysiskt årsmöte dokumenteras alla beslut i protokollet som är det dokument vi tillsammans skapar och som därmed har full legitimitet. Årsmötet kommer även att spelas in och därmed skapar vi ett till lager av dokumentation.

Precis som vid ett fysiskt årsmöte gör vi allt för att det ska vara tillgängligt. Vi har vid val av plattform för det digitala mötet lagt stor vikt på just tillgänglighet, därför kommer det vara möjligt att delta i mötet via dator, smartphone eller helt vanligt telefonsamtal. Vi ser dock helst att så många som möjligt ansluter via dator eller app på telefon, då det kommer underlätta för oss alla. Som vanligt kommer vi finnas tillgängliga och stötta dem som behöver hjälp med att delta i mötet.


Bli medlem och försvara regnbågen!

Föreningen bedriver en bred verksamhet och är en viktig röst i staden och regionen när det gäller hbtqi-frågor. Ditt stöd är viktigt för att vi tillsammans ska kunna arbeta vidare och utveckla verksamheten.

Att vara medlem i RFSL kostar 100 kronor per år. Registrera dig på https://rfslstockholm.se/bli-medlem/ .

Tack för ditt stöd!


INSTÄLLT – Transseparatistisk motionspass

På grund av sjukdom är detta event inställt, vi återkommer med nytt datum.

Vill du komma igång med motionen eller vill du hitta andra transpersoner att träna med? Följ med oss på ett transseparatistiskt träningspass!

RFSL Stockholm bjuder in till ett gratis motionspass på Friskis & Svettis Sickla. Charlie Larsson kommer leda ett cirkelfyspass med fokus på hållning, stabilitet och styrka. Vi kommer få gå igenom övningar både med och utan redskap i ett lekfullt och kravlöst pass. Konditionen får man på köpet.

Passet är på medelnivå men träningsledaren kommer att anpassa det så att alla känner sig inkluderade. För den som är ljudkänslig är det bra att veta att i passet ingår det att man tränar med musik i bakgrunden.

Så här anmäler du dig:
Skicka ett mejl till transit@stockholm.rfsl.se.
I mejlet skriver du ditt namn, din ålder och 1-2 meningar om varför du vill delta. I ämnesraden skriver du “TRÄNING”.
När du får ett svar från oss blir du anmäld.

Datum: Tisdag den 17:e klockan 20:00-21:00
Plats: Friskis & Svettis Sickla, Järnvägsgatan 17, Nacka

Tillgängligt för rullstolar i alla ytor, finns hiss mellan våningsplanen och rullstolsanpassad toalett utan dusch. Passet hålls på svenska.

Det finns möjlighet att duscha enskilt bakom draperi i de könade omklädningsrummen. Det finns tyvärr inget könsneutralt omklädningsrum med dusch.

Mer information om anläggningen hittar du på Friskis & Svettis hemsida.


Poesiworkshop: Tema Sorg och Längtan 15/12

Transit Plus och Kons(t)pirationen presenterar: POESIWORKSHOP – Tema Sorg och Längtan! Denna workshop riktar sig mot transpersoner.

Vi kommer att skriva dikter, läsa poesi, och föra samtal utifrån tema sorg och längtan. Workshopen kommer att hålla på i två timmar inklusive paus. Material finns på plats. Kons(t)pirationen är inte transseparatistiskt som kollektiv, utan medarrangörer tillsammans med Transit Plus.

Det bjuds på matigare fika!

När: 15/12 kl. 15-17
Var: Cyklopen, Magelungsvägen 170. Närmaste tunnelbanestation: Högdalen

Här hittar du länk till Facebookeventet, med mer information!

Tillgänglighet: Gångvägen utanför är lätt att ta sig fram på, dock är det grus precis utanför huset en liten bit. Huset har en hiss som leder både till loftet och andra våningen. Hissen styrs genom att hela resan hålla inne knappen för den våning du skall åka till. Huset har inga inre trösklar, och det finns en rymlig WC samt en mindre WC.


Taggar: