Akut läge på Venhälsan kräver egen budget

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet sexuellt överförbara infektioner (STI:er) i Stockholms län bland män och transpersoner som har sex med män. Enligt statistik från Infektion/Venhälsan på Södersjukhuset har det skett en femdubbling av antalet gonorré- och klamydiafall samt en över hundraprocentig ökning av syfilis från år 2007 till idag. Samtidigt går personalen på Venhälsan på knäna och man har tvingats dra ned drastiskt på drop in-tiderna för testning. Venhälsan bör åter få eget budgetansvar och anslagen bör höjas för att möta efterfrågan på testning och minska det skenande antalet STI:er.

Venhälsan på Södersjukhuset har funnits sedan 1982 och var från början en mottagning för homo- och bisexuella män. Idag är Venhälsan, utöver att vara en STImottagning för män och transpersoner som har sex med män, även en hivmottagning för alla oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Venhälsans kunskap och erfarenhet gör att man effektivt fångar upp STI:er bland transpersoner och män som har sex med män. Det är exempelvis när det gäller hur man testar; enligt Venhälsans egen statistik är det upp till 65 procent av gonorréfallen, och 64 procent av klamydiafallen, som missas om prover inte tas i svalg och ändtarm utöver urinprov.

Södersjukhusets budget för 2016–2019 är fastställd i ett avtal med landstinget. Venhälsan hade fram till och med 2015 ett eget vårdavtal med landstinget men från och med 2016 gäller istället det så kallade omställningsavtalet. Det innebär att man delar budget med den akuta slutenvården på Södersjukhuset och det är idag sjukhuset självt som fördelar pengarna mellan verksamheterna. Akutsjukvården prioriteras, men att ställa åtgärder för att minska STI:er, det vill säga smittskydd mot akut verksamhet, är inte rimligt.

Enligt paragraf 8 i Smittskyddslagen ansvarar varje landsting för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. Man gör det dock alltför lätt för sig från politiskt håll om man hävdar att detta är en fråga för Södersjukhuset. Frågan är långt större än så och här krävs att politiskt ansvar tas.

För att få människor att testa sig för såväl hiv som andra STI:er krävs att testning är lättillgänglig. Från april i år har Venhälsan minskat sin drop in-mottagning från tre dagar i veckan till en dag i veckan. Istället för drop in erbjuds webbtidsbokning men då med väntetider på upp till någon vecka. Det går heller inte att boka webbtid utan ett svenskt personnummer. De patienter som man ej klarar av att ta emot på Venhälsan hänvisas till andra STI-mottagningar där väntetiden kan vara upp till fyra veckor.

Antalet vårdkontakter på STI-mottagningen på Venhälsan ökar med cirka 1000 kontakter per år. Vi ser det som mycket allvarligt att man nu tvingas dra ned på sina öppettider samtidigt som antalet sexuellt överförbara infektioner ökar och antalet personer som vill testa sig stiger. Det rimmar illa med att man från samhällets sida försöker få fler att gå och testa sig och att lagen faktiskt säger att den som misstänker sig ha en smittsam sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka vård. Risken är också stor att vården för dem som redan lever med hiv blir betydligt sämre. De kan få vänta längre med sina årliga kontroller samt får sämre tillgång till kuratorer och läkare.

Nu krävs politisk styrning, och det är i form av eget budgetansvar och höjda anslag till Venhälsan, för att möta behoven, minska det skenande antalet STI:er och faktiskt leva upp till det som lagen säger.

 

Thomas Winberg
Ordförande Posithiva Gruppen

Lena Nilsson Schönnesson
Ordförande Riksförbundet Noaks Ark

Birgitta Rydberg
Ordförande Noaks Ark Stockholm

Magnus Kolsjö
Vice förbundsordförande RFSL

Peter Sidlund Ponkala
Ordförande RFSL Stockholm

Christina Franzén
Ordförande Hiv-Sverige

Balder Sarmentero
Ordförande RFSU Stockholm

RFSL Stockholm söker ny kassör!

Vill du få erfarenhet av styrelsearbete, en värdefull merit, ta stort ansvar och jobba tillsammans med andra engagerade människor? I så fall är du välkommen att bli vår nya kassör.

RFSL Stockholm är en lokalavdelning under RFSL, Riksförbundet för homsexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheter, med närmare tvåtusen medlemmar. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgruppen olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och ordnar en årlig transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer…

Kassören i RFSL Stockholm har till uppgift att granska, rapportera och planera föreningens ekonomi. Kassören sköter även kontrasignering och attestering av verifikat samt kontrasignering av betalningsuppdrag. 

Arbetet beräknas ta som minst två timmar per vecka under mindre krävande perioder och upp till åtta timmar per vecka under mer krävande perioder. Arbetet är helt ideellt.

Det är en fördel om du har någon form av utbildning inom ekonomi och/eller erfarenhet av liknande uppdrag.

 Skicka din ansökan snarast till valberedning@stockholm.rfsl.se

Nominera till Styrelsen / Nominate for the board!

Tillfälle att vara med i RFSL Stockholms styrelse!
Vi söker dig som känner dig inspirerad att bidra praktiskt till RFSL Stockholms viktiga arbete. Läs mer om vad vi söker.

Om du är intresserad eller känner någon som är, skicka din nominering till valberedningen på epost valberedning@stockholm.rfsl.se senast den 15 januari 2017!
Frågor mejlas till samma adress.

Alternativt klickar du på länken nedan som vidarekopplar dig till vår enkät:
goo.gl/CGc9Bk

I mejlet/enkäten får du gärna skriva en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, samt kontaktuppgifter så vi kan nå dig/den.

Efter att valberedningen samlat alla nomineringar kommer den att kalla till personliga intervjuer.

An opportunity to participate in RFSL Stockholm’s board!
We are searching for somebody who wants to contribute to the key work of RFSL Stockholm. Read more about what we are looking for in this document (English translation in second half of document).

If you are interested or know someone who is, send your nomination to the committee on e-mail valberedning@stockholm.rfsl.se, no later than January 15 2017!
Questions mailed to the same address.

Or click on the link below to connect to our survey:
goo.gl/CGc9Bk

Please feel free to write a short presentation of yourself or the person you nominate, along with contact information so we can reach you/them.

After the election committee gathered all nominations will be called for an interview.

Lesbisk bokklubb

Äntligen är den här; den lesbiska bokklubben! RFSL Stockholms senaste medlemsgrupp läser böcker av lesbiska författare och/eller med lesbiska teman. Vi ses var 5e vecka i lokalerna på Sveavägen.

Vi väljer böckerna tillsammans och lägger ut dem på vår Facebooksida i god tid inför varje träff.

Du kan också maila oss för att få information om kommande träff och aktuell bok; lesbisk.bokklubb@stockholm.rfsl.se.

Välkommen!

Gympa med Lambda IF

Lambda IF är en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm som fokuserar på idrott och idrottsutövande. Terminsstart för gympan är onsdagen den 14 september.

Vi har bytt lokal och tid! Nu på Friskis & Svettis Sveavägen, stora salen,  ingång Kungstensgatan 39 vid Handelshögskolan. T – Rådmansgatan

OBS! Från 12 januari 2017 gympar vi på Torsdagar 19.00 till 19.55

Därefter finns gott om tid för bastu och avkoppling. Lokalerna stänger 22.00. Gympan är gratis för medlemmar.

Vi kör ett medelpass men med viss individuell anpassning. Det går att ta det lite lugnare och göra alternativa övningar men också att ta i lite hårdare. Vi anpassar oss efter deltagarna och jag (Hasse) har 35 års erfarenhet av att leda olika grupper.

Välkommen!

För frågor kontakta oss via: lambdaif@stockholm.rfsl.se

BiQuPan Con

Välkommen till en heldag på RFSL Stockholm i BiQuPan:s regi!

Med anledning av den internationella Bi-visibility day (eller visiBIlity day) fredagen den 23:e september så återkommer vår medlemsgrupp BiQuPan nu med både en klubb OMNI (som arrangeras i samarbete med Klubb Lilla Döden) den 23:e september och en heldagskonferens dagen därpå, lördagen den 24:e september. Så kom, ladda med bipan-färger och fira glädjen och njutningen i multisexualiteten med oss!

Heldagskonferensen rymmer både workshops och föreläsningar på olika bipan-teman, bipan-igt pyssel och fika.

Mer detaljerad information om programmet kommer att läggas ut på Facebook-eventet.