Kommentar till inlägg på SVT Opinion

Med anledning av den debattartikel som publicerades i fredags på SVT Opinion vill RFSL Stockholms styrelse ge en kommentar. I debattartikeln fokuserade vår ordförande på förtryck mot hbtq-personer i området Järvafältet. Debattartikeln var en reaktion mot att Kalla Fakta och SVT Opinions program om trakasserier mot kvinnor i Stockholms norra förorter inte tog upp hbtq-perspektivet.

RFSL Stockholm vill understryka att förtryck mot hbtq-personer inte är något som är unikt för Järvafältet eller förorter. Vi ser och bekämpar förtryck i alla delar av Stockholm. Vi tycker det är viktigt att lyfta utsatthet som finns och är medvetna om att förtryck kan komma från många olika strukturer. Oavsett om förtrycket kommer från machokultur, hedersnorm, vithetsnorm, sker på grund av funktionsvariationer eller något annat så är det lika viktigt att bekämpa. Ett av våra medel för att bekämpa förtrycket mot hbtq-personer är att arbeta med normkritik och många av de aktiviteter vi anordnar är kopplade till empowerment.

Debattartikeln har av vissa uppfattats ställa grupp mot grupp och att svartmåla förorten. Detta är något som både vår ordförande och styrelsen i sin helhet tar starkt avstånd ifrån, och det är mycket tråkigt att artikeln av vissa kommit att tolkas på det sättet. RFSL Stockholm kommer som den feministiska och antirasistiska organisation vi är fortsätta arbeta för allas rätt att få vara den hen är och  att bekämpa förtryck mot hbtq-personer i alla delar av Stockholm.

Styrelsen för RFSL Stockholm

Nu på söndag, 23/4, samlas vi kl 14:00-15:00 utanför Rysslands ambassad för att kräva att Ryssland agerar och stoppar utrensningen av homo- och bisexuella i Tjetjenien

I Tjetjenien pågår en systematisk utrensning av män som uppfattas som homo- eller bisexuella. De fångas in, blir inlåsta i betongskjul och torteras. Flera hundra män har försvunnit och minst tre har dödats.

Nu på söndag, 23/4, samlas vi kl 14:00-15:00 utanför Rysslands ambassad för att kräva att Ryssland agerar. De ryska federala myndigheterna måste sätta stopp för utrensningarna, se till att de som hålls fångna släpps fria och utreda övergreppen. som begås mot män som uppfattas som homo- eller bisexuella i Tjetjenien.

Våra krav:
– Stoppa utrensningen av homo- och bisexuella i Tjetjenien
– Befria de homo- och bisexuella som hålls fångna i Tjetjenien
– Utred övergreppen mot homo- och bisexuella i Tjetjenien

Se Facebook eventet; https://www.facebook.com/events/445004902499633/

Ryska Ambassaden, Gjörwellsgatan 31, 112 60 Kungsholmen

RFSL Stockholm har en ny styrelse

Lördagen den 25 mars höll RFSL Stockholm årsmöte där en ny styrelse valdes. Anton Johansson tar över som ordförande i föreningen efter Andrés Esteche. Eileen Atieno efterträder Jenny Malmén som kassör.

Den nya styrelsen består av:

Anton Johansson – ordförande
Peter Sidlund Ponkala – vice ordförande
Elin Danielsson – vice ordförande
Eileen Atieno Okoth – kassör
Matilda Strömberg – sekreterare
Mats Christiansen – ledamot
Yaminna Nefzi – ledamot
Joanna Mellquist – ledamot
Thomas Andersson – ledamot
Suma Abdelsamie – suppleant
Rase Berf – suppleant

Som medlem kan du naturligtvis kontakta styrelsen om det är något du undrar över rörande föreningens verksamhet, eller har förslag på hur vi skulle kunna utveckla den, eller om man som medlemsgrupp eller medlem har förslag på aktiviteter eller evenemang som man vill genomföra i föreningens namn.

Handlingar till årsmötet 25 mars 2017

RFSL Stockholm håller årsmöte lördagen den 25 mars klockan 14:00. Man kan hämta möteshandlingarna här.

Observera att årsredovisningen är signerad, men publiceras här i osignerat format av säkerhetsskäl. Den undertecknade versionen förvaras på kansliet och kommer att finnas tillgänglig under årsmötet.

Erbjudande till RFSL Stockholms medlemmar!

 

En unik teaterhändelse på Strindbergs Intima teater

Den 100:ade uppsättningen på Strindbergs Intima teater öppnar alla portar på vid gavel och bjuder på KUNG KRISTINAS INTIMA TEATER. Det handlar om drottningen som egentligen var kung. Det handlar om rätten till sitt eget liv. Ämnet rör sig kring uppbrott, förvandling och identitet. Intima teatern speglar en annan verklighet än den gängse. Vi bjuder på ett visuellt sceniskt verk. Vi möter Kung Kristina i Aleksa Lundbergs gestalt på scenen. Genom Elisabeth Wallins kameralins får vi ta del av nutida transpersoners kamp och liv. Film och foto möter teater. Barock möter nutid. August Strindberg bidrar med Kristinatexter liksom Kung Kristina själv. Strindbergsteaterns scen vrider sig knarrande både med- och motsols genom tider fyllda av kamp och förtryck.

ELISABETH OHLSON WALLIN är uppmärksammad svensk fotograf som slog igenom med utställningen Ecce Homo 1998 i Uppsala domkyrka. Kyrkan bombhotades och Elisabeth provocerade, precis som Kristina, påven och samtiden. Utställningen blev 1900-talets mest omdiskuterade. Den turnerade sedan i Sverige och Europa under flera år. Med Kung Kristina debuterar Elisabeth Ohlson Wallin som regissör.

ALEKSA LUNDBERG är den första utbildade skådespelaren med transbakgrund i Sverige. Även hon har mångårig erfarenhet av homo- och transaktivism och i ett flertal uppmärksammade produktioner har hon använt sina erfarenheter. Under hösten 2016 har hon turnerat med sin egna pjäs Flytta på er – jag ska bli fri. Våren 2017 står Aleksa Lundberg för första gången på Strindbergs Intima teater, gestaltandes drottningen som egentligen var kung.

Spelas: 1 mars tom 8 april (ej 3/3). Tis kl. 18.00, ons- fre kl. 19.00, lör kl. 16.00

Erbjudande: 180 kr (ord 250 kr) Uppge bokningskod: Kristina vid köp av biljett. Publiksamtal: 11 & 21 mars med Aleksa Lundberg & Elisabeth Ohlson Wallin. Dagens föreställningsbiljett gäller.

 

Biljetter köps på www.strindbergsintimateater.se eller Nortic Call-center telefon 0455 – 61 97 00, Kulturdirekt i Kulturhuset, Strindbergsteaterns kassa Adress: Barnhusgatan 20, N:a Bantorget

Kallelse till årsmöte 25 mars

Hej kära medlem!

Härmed vill vi hälsa dig välkommen till ett nytt år med RFSL Stockholm, genom att bjuda in dig till RFSL Stockholms årsmöte den 25 mars. 2016 har varit ett händelserikt år. RFSL Stockholm har fortsatt sitt politiska påverkansarbete och ordnat en rad olika uppskattade evenemang, i såväl egen regi som i samarbete med andra. Bland dessa märks bland annat Högdalen Pride och transfesten under Stockholm Pride. Under året har föreningen även arbetat med lokalfrågan, som blivit akut, eftersom föreningen blivit uppsagd från nuvarande lokaler.

Samtidigt har utvecklingen i samhället, med växande hat och ökande stöd för rasistiska grupper, visat att föreningens feministiska och antirasistiska arbete behövs mer än någonsin. Det är viktigt att föreningen systematiskt arbetar för att bidra till att stävja denna utveckling och för att stå upp för ett öppet och inkluderande samhälle.

Föreningen kommer under 2017 att fortsätta utveckla medlemsverksamheterna. Dessutom kommer föreningen fortsätta att bygga på sin plattform för det politiska påverkansarbetet. Under året kommer också Newcomers att bli en medlemsgrupp under RFSL Stockholm. En stor utmaning under året kommer att vara nya lokaler, eftersom föreningen måste flytta senast till årsskiftet. Det betyder att föreningen har möjlighet att flytta till ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, men det betyder också att det kommer att innebära en flytt från vad många ser som en klassisk adress.

Självklart innebär en flytt att föreningens verksamhet fortsätter, såväl medlemsverksamheter som stödverksamheterna och det hivpreventiva arbetet. RFSL Stockholm är en förening där alla kan känna sig välkomna och där alla har en plats och ska fortsätta vara det.

I detta brev vill vi bjuda in dig att vara med på vårt årsmöte, där vi tillsammans tar viktiga beslut om vad RFSL Stockholm ska göra under det kommande året och väljer en ny styrelse. Vi hoppas på att träffa dig under årsmötet den 25 mars och vi vill också gärna se dig engagerad i vår fantastiska förening under året. Om du inte kan vara med på årsmötet, tveka inte att höra av dig och berätta vad du vill göra för att RFSL Stockholm ska bli ännu bättre.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för RFSL Stockholm

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till årsmöte.

Dag: Lördagen 25:e mars 2017
Tid: 14.00-18.00 (öppet hus från kl 13.00 för dig som vill träffa valberedning, styrelse och nominerade kandidater)
Plats: RFSL Stockholms lokaler, Sveavägen 59

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

13.Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperioder och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
v. Ersättare
b. Valberedning
c. Revisorer
d. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Eventuella motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 25 februari på fej.ganebo.skantz@stockholm.rfsl.se. Styrelsen planerar inte att föreslå årsmötet stadge- ändringar. Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet ska vara tillgängliga för medlemmarna senast den 11 mars vid RFSL Stockholms kansli och på http://www.rfslstockholm.se.

Vi hoppas att så många som möjligt vill passa på att lära sig mer om vad vår förening gör och vad vi vill uppnå, och dessutom vara med och fatta beslut på årsmötet. Frågor och funderingar om årsmötet kan skickas till RFSL Stockholms ordförande Andrés Esteche via andres.esteche@stockholm.rfsl.se. För övriga frågor kontakta info@stockholm.rfsl.se.

Styrelsen för RFSL Stockholm

Stolta Föräldrar bjuder in till temakväll på temat Intersex – medicin och motstånd.

Den 16:e februari bjuder Stolta Föräldrar in till temakväll på temat Intersex – medicin och motstånd. Denna kväll är I:et i HBTQI i fokus. Ellie Nordfelt – intersexaktivist och verksam vid RFSL Ungdom – talar om Intersex och trans. Hon varvar fakta med egna intersex-erfarenheter och diskuterar medikalisering och intersex-aktivism. Varmt välkomna till en lärorik och intressant kväll!

Sprid gärna till någon som du tror kan vara intresserad av denna kväll.

Efter en fikapaus med mingel finns utrymme för frågor och diskussion i publiken.

Tid: torsdagen den 16 februari kl. 18.30-21.00.
Plats: Lokalen heter T1 och ligger på Torkel Knutssonsgatan 39.
Kostnad: 100:- inkl. kaffe/te med fikabröd (Under 18 år gratis)

Hälsningar,

Stolta Föräldrar till hbtq-barn i Stockholm