RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm tilldelas Nelson Mandela-priset

RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm har idag tilldelats Nelson Mandela-priset av Stockholms stad som delas ut för att uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en öppen och integrerad stad.

– Det är otroligt roligt att Newcomers verksamhet och det arbete våra volontärer utför uppmärksammas. Våra volontärer gör ett fantastiskt jobb för att skapa en bättre tillvaro för asylsökande och nyanlända hbtq-personer i Stockholm, säger ordförande Peter Sidlund Ponkala.

Priset kommer att användas för att utveckla verksamheten ytterligare.

 

Nyhetsbrev maj

RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör i styrelsen, men också i andra medlemmars aktiviteter. Vi hoppas och tror att detta är något som stärker den enskilde medlemmens röst i föreningen, och skapar engagemang.

Vi börjar med ett nyhetsbrev, läs nedan!

Nyhetsbrevet maj

RFSL Stockholm uppmärksammar IDAHOT

Idag, den 17 maj, är den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). Den 17 maj 1990 beslutade WHO (Världshälsoorganisationen) att inte längre klassa homosexualitet som en sjukdom. Sedan 2004 uppmärksammas detta runt om i världen i samband med IDAHOT-dagen.

Trots att stora framsteg gjorts och utvecklingen går snabbt på vissa håll så utgör homo- och transfobi fortfarande ett stort problem runt om i Stockholms län. Resultat från UngKab15, visade att 16 % av unga anser att de är av annan sexuell läggning än heterosexuell och att 1 av 100 anser sig vara transperson. UngKab15 visade också att varannan person som inte ville kategorisera sig utifrån det binära könssystemet hade utsatts för diskriminering eller känt sig trakasserad på grund av sin könsidentitet/könsuttryck. Det finns många exempel på hur personer som är öppna med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet/könsuttryck utsätts för kränkningar och diskriminering av olika slag.

UNgKab15Bild: Statistik från UngKab15.


Att uppmärksamma IDAHOT-dagen den 17 maj blir ett litet steg på vägen mot lika rättigheter och möjligheter för alla – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgrupperna olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia och verksamheten för Newcomers, fixar sommarfest (31 maj) och ordnar en årlig transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer.

Välkomna att kontakta oss på info@stockholm.rfsl.se om du har frågor eller vill engagera dig!

Uttalande med anledning av ordförandes avgång

Anton Johansson väljer att på egen begäran avgå från posten som ordförande för RFSL Stockholm. Efter att en tid ha mottagit anonyma meddelanden av hotfull karaktär på sociala medier upptäckte han och sambon att deras lägenhet utsatts för skadegörelse. Händelsen är polisanmäld och polisutredning pågår.

”Det är ett beslut som tagit tid att landa i och det är en stor sorg för mig att avgå. Att det som skett drabbat min familj i kombination med oron för fler aktioner har påverkat mitt val. Jag brinner för hbtq-frågor och vi har många fantastiska saker på gång i RFSL Stockholm som jag gärna hade fortsatt att arbeta med. Jag är tacksam för det stöd jag fått både från min egen styrelse och förbundsstyrelsen. Mitt engagemang i hbtq-frågor kommer att fortsätta, men engagemanget kommer se annorlunda ut den närmsta tiden.” säger Anton Johansson

Ordförandeskapet kommer under en övergångsperiod att tas över av förste vice ordförande Peter Sidlund Ponkala, som beklagar avgången:
”Det är mycket tråkigt att Anton väljer att lämna föreningen efter så kort tid. Styrelsen stöttar Anton i hans beslut. Att använda trakasserier och hot för att försöka tysta meningsmotståndare är aldrig acceptabelt. Det demokratiska samtalet kräver en respektfull ton såväl internt som externt.” säger Peter Sidlund Ponkala

Ett extrainsatt årsmöte kommer att hållas, där en ny ordförande kan väljas. RFSL Stockholms styrelse kommer att samråda med föreningens valberedning och återkomma med datum för extra årsmöte. Styrelsen kommer att återkomma med inbjudan till extra årsmötet.

Anton Johansson ber alla respektera att han och hans familj behöver tid för sig själva och kommer inte att svara på några frågor kring hans avgång för tillfället.

Kommentar till inlägg på SVT Opinion

Med anledning av den debattartikel som publicerades i fredags på SVT Opinion vill RFSL Stockholms styrelse ge en kommentar. I debattartikeln fokuserade vår ordförande på förtryck mot hbtq-personer i området Järvafältet. Debattartikeln var en reaktion mot att Kalla Fakta och SVT Opinions program om trakasserier mot kvinnor i Stockholms norra förorter inte tog upp hbtq-perspektivet.

RFSL Stockholm vill understryka att förtryck mot hbtq-personer inte är något som är unikt för Järvafältet eller förorter. Vi ser och bekämpar förtryck i alla delar av Stockholm. Vi tycker det är viktigt att lyfta utsatthet som finns och är medvetna om att förtryck kan komma från många olika strukturer. Oavsett om förtrycket kommer från machokultur, hedersnorm, vithetsnorm, sker på grund av funktionsvariationer eller något annat så är det lika viktigt att bekämpa. Ett av våra medel för att bekämpa förtrycket mot hbtq-personer är att arbeta med normkritik och många av de aktiviteter vi anordnar är kopplade till empowerment.

Debattartikeln har av vissa uppfattats ställa grupp mot grupp och att svartmåla förorten. Detta är något som både vår ordförande och styrelsen i sin helhet tar starkt avstånd ifrån, och det är mycket tråkigt att artikeln av vissa kommit att tolkas på det sättet. RFSL Stockholm kommer som den feministiska och antirasistiska organisation vi är fortsätta arbeta för allas rätt att få vara den hen är och  att bekämpa förtryck mot hbtq-personer i alla delar av Stockholm.

Styrelsen för RFSL Stockholm

Nu på söndag, 23/4, samlas vi kl 14:00-15:00 utanför Rysslands ambassad för att kräva att Ryssland agerar och stoppar utrensningen av homo- och bisexuella i Tjetjenien

I Tjetjenien pågår en systematisk utrensning av män som uppfattas som homo- eller bisexuella. De fångas in, blir inlåsta i betongskjul och torteras. Flera hundra män har försvunnit och minst tre har dödats.

Nu på söndag, 23/4, samlas vi kl 14:00-15:00 utanför Rysslands ambassad för att kräva att Ryssland agerar. De ryska federala myndigheterna måste sätta stopp för utrensningarna, se till att de som hålls fångna släpps fria och utreda övergreppen. som begås mot män som uppfattas som homo- eller bisexuella i Tjetjenien.

Våra krav:
– Stoppa utrensningen av homo- och bisexuella i Tjetjenien
– Befria de homo- och bisexuella som hålls fångna i Tjetjenien
– Utred övergreppen mot homo- och bisexuella i Tjetjenien

Se Facebook eventet; https://www.facebook.com/events/445004902499633/

Ryska Ambassaden, Gjörwellsgatan 31, 112 60 Kungsholmen