Nu är det dags att nominera till Rosa tisteln!

Det börjar vankas för de årliga prisutdelningarna. RFSL Stockholms styrelse utser årligen priset Rosa tisteln och nu har du möjlighet att nominera en person som du tycker gjort sig värd priset. Kriterierna för priset är:

Rosa Tisteln (tidigare Homofobipriset) uppmärksammar i sin tur personer/organisationer som gjort kontraproduktiva insatser för hbtq-samhället. Det är önskvärt men inte nödvändigt att priset har en tydlig koppling till Stockholms län. Priset kan exempelvis tilldelas personer eller organisationer:

Som aktivt har motarbetat att lika rättigheter ska ges till personer inom hbtq-communityt.
Som genom sitt uttryck för homo- eller transfobi, bristande hbtq-kompetens eller diskriminerande handlingar missgynnat hbtq-communityt.
Som uppvisat feghet eller likgiltighet att stå upp för hbtq-personers rättigheter i situationer där det tydligt krävs.

Skicka din nominering till elin.danielsson@stockholm.rfsl.se. Sista dag att nominera är måndagen den 9 juli.

Tidigare mottagare av Rosa tisteln

2017   Region Gotland
2016   Regeringen
2015   Allmänna Idrottsklubben (AIK)
2014   Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
2013   Annelie Enochson och Tuve Skånberg
2012   Örebro tingsrätt
2011   Sollentuna kommuns socialtjänst
2010   Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna
2009   Göran Hägglund
2008   Roland Andersson, Harriet Andersson, Lars Dagson, Anne-Berit Ekström, Gunnar Holmgren, Annika Landgren, Lars Ljungström, Karin Lundkvist, Bo-Eric Malmvall, Per Arne Parment, Sven Arne Silfverdal, Nils Svensson
2007   Migrationsdomstolen
2006   Högsta Domstolen
2005   Ljungstedts gymnasium
2004   Utrikesdepartementet
2002   Adoptionscentrum
2000   Ingegerd Wärnersson
1999   Göran Hermansson
1998   Pierre Schori
1997   Laila Freivalds
1990   Norrköpings Tidningar
1988   Aftonbladet
1986   Dagens Nyheter

Nu är det dags att nominera till Gamla Hjältars pris!

Det börjar vankas för de årliga prisutdelningarna. RFSL Stockholms styrelse utser årligen priset Gamla Hjältars pris och nu har du möjlighet att nominera en person som du tycker gjort sig värd priset. En person kan endast tilldelas priset en gång. Kriterierna för priset är:

Gamla Hjältars pris utdelas till en person, levande eller död, som i dåtid gjort viktiga insatser för hbtq-communityt i Sverige. Syftet med priset är att åskådliggöra den svenska hbtq-historien och uppmärksamma de personer som har gått före i kampen för ett samhälle där människor oavsett sexuell läggning eller könsidentitet har lika rättigheter och skyldigheter. Priset ska framförallt tilldelas personer som inte längre blir frekvent uppmärksammade för sina insatser, och där det är viktigt att hbtq-communityt i efterhand visar sin tacksamhet.

Tidigare mottagare av Gamla Hjältars pris:

2017    Georg Svärd
2016    Birgitta Stenberg
2015    Anna Mohr och Staffan Hallin
2014    Eva-Lisa Bengtsson
2013    Maj-Briht Bergström-Walan

Skriv din nominering till elin.danielsson@stockholm.rfsl.se. Sista dag för att nominera är måndagen den 9 juli.

Ny verksamhetschef till RFSL Stockholm

 

MartinHalldin

 Martin Halldin Foto: Tobias Berving

I början av året tackade vi av Sanna Frost som verksamhetschef för RFSL Stockholm och jakten på en ny hjälte tog fart. Nu är äntligen letandet klart och vi är väldigt glada och stolta över att få presentera vår nya verksamhetschef Martin Halldin.

Martin kommer från ett jobb som personalchef på ETC-tidningarna. Han har en akademisk examen i genusvetenskap och har länge varit aktiv i föreningslivet.

– RFSL är en organisation vars arbete jag länge har följt och som jag känner starkt för. Jag är därför väldigt glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda och utveckla verksamheten på RFSL Stockholm säger Martin.

2018 hålls både val och Europride i Sverige, och utmaningarna i sexualpolitiska frågor är många och stora.

– RFSL har gått i bräschen för att skapa ett bättre och mer rättvist samhälle i mer än ett halvt sekel, och även om vi ska minnas och fira framgångarna så får vi aldrig stanna upp och tro att uppdraget är slutfört. Jag är oerhört taggad att bidra till att Stockholmsavdelningen får bästa tänkbara förutsättningar för sitt fortsatta arbete avslutar Martin.

Martin tillträder som verksamhetschef den 16 juli 2018.

Vi säger välkommen till Martin!

 

 

Golden ladies kafé: nu vid Fridhemsplan

clip_image002

Club Golden Ladies är en aktivitetsgrupp inom RFSL Stockholm för lesbiska och bisexuella kvinnor 35+.Vi har tisdagscafé på Fleminggatan 66 (Stadsmissionens lokaler) varje tisdag kl 17-18.30. Då är du välkommen att  umgås och fika till självkostnadspris.  Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att komma.  Vissa tisdagscaféer anordnar vi temakvällar som bland annat innehåller föredrag och filmvisningar. Tisdagscaféet har sommaruppehåll från mitten av maj till mitten av september.
Vi ordnar även middagar med dans. Då håller vi till i andra lokaler. . Andra gemensamma aktiviteter  är bland annat teaterbesök, picknickar, båtresor, minigolf och museiebesök.

Läs mer om Club Golden Ladies på http://www.goldenladies.nu

Handlingar till årsmötet!

Årsmötet sker:

DATUM: Lördag 24 mars.
TID: 13.00-16.00.
PLATS: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

Handlingarna hittar du här:

KALLELSE TILL RFSL STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 2018 OCH DAGORDNING

Summon for the annual meeting 2018

RFSL Stockholm verksamhetsberättelse 2017

RFSL Stockholm verksamhetsplan 2018

RFSL Stockholms årsredovisning

Granskningsrapport från verksamhetsrevisorerna 2017

RFSL Stockholm Budgetproposition 2018

Valberedningens förslag 2018

Styrelsen har inga inkomna motioner.

 

 

RFSL Stockholm tar ställning rörande PrEP

PrEP står för preexpositionsprofylax, det är en daglig medicin i tablettform hivnegativa kan ta i syftet att förebygga en hivinfektion. PrEP, i denna kontext, innebär användningen av preparaten emtricitabin och tenofovir. Det motsvarar Truvada eller generikaversioner av Truvada. Personer som tar PrEP bör inledningsvis säkerställa att den är hivnegativ för att under tiden personen går på PrEP också gå på regelbundna uppföljningar i syfte att bevaka eventuella biverkningar enligt rekommendationer från Referensgruppen för antiviral terapi (RAV).

I dagsläget finns som vi kan se det inga hinder för att implementera PrEP: godkännande, finansiering och riktlinjer för behandling och vem som är aktuell för PrEP finns på plats, men ändå dröjer landstinget med implementeringen. Resultatet är att PrEP inte tillgängligt på ett patientsäkert sätt för människor som skulle ha nytta av det. Venhälsan, som är den enskilt viktigaste hiv/STI-mottagningen för MSM, har meddelat att man inte har den ekonomiska möjligheten att varken förskriva PrEP eller erbjuda uppföljningar till de som gjort privatimport.

RFSL Stockholm kräver därför:

• att SLL skyndsamt inför ett ordnat program för PrEP-förskrivning utifrån de behandlingsriktlinjer som utfärdats av RAV, och

• att Venhälsan på Södersjukhuset ges ett särskilt uppdrag och finansiering för att inrätta ett PrEP-program.

Läs hela ställningstagandet här; Ställningstagande runt PrEP_20171205

Tips: föreläsningsdag om könsdysfori och transvård 21/2 2018

Skärmavbild 2017-12-12 kl. 15.51.52

ANOVA (Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin) buder in till informationsföreläsning om könsdysfori och transvård onsdag 21 februari 2018 kl 14.00-20.00

Varje år bjuder den transmedicinska vården i Stockholm in till en informations-föreläsning om den könsbekräftande vården i länet. Det är en 6 timmar lång föreläsning som ger en gedigen och aktuell information om utredning och könsbekräftande vård både för ungdomar och för vuxna. Alla som är intresserade är välkomna. Ur innehållet inledning Anna Starbrink hälso- och sjukvårds- landstingsråd, utredning av vuxna och ungdomar, psykoterapeutisk hjälp för transpersoner, hormonbehandling av ungdomar och vuxna, fertilitetsbevarande åtgärder, röstbehandling och röstkirurgi, gynekologisk hjälp för transpersoner, könsbekräftande kirurgi, hur går det efteråt, samt information från RFSL, RFSL ungdom, Transammans, FPES, Stolta föräldrar och TAG (Transanhöriggruppen).

För mer info: var god se programmet (öppnas som PDF)