För att bli volontär ska du först fylla i en ansökan.

Efter ansökan blir du kallad till en intervju. Då får du berätta mer om dig själv och vad du kan tänka dig att arbeta med i Newcomers Stockholm.

Sedan ska du gå volontär-utbildningen. Då får du skriva på ett volontär-avtal och gå igenom de regler som gäller för volontärer i RFSL Stockholm.

Nu får du dina arbetsuppgifter som du ska sköta. På volontär-möten varje månad planerar alla volontärerna tillsammans hur arbetet ska fungera. Volontäransvarig eller koordinator håller kontakt med dig för att se att ditt arbete går bra.

Som volontär lägger du ner minst en timme i veckan eller minst fem timmar per månad på arbete i Newcomer Stockholm.

Om du har frågor eller vill veta mer kan du nå oss via newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se.