Vilka är vi?

Egalia är en fritidsverksamhet för ungdomar mellan 13 – 19 år som är eller tror att de kan vara hbtqi+. Verksamheten drivs av RFSL Stockholm med finansiering av Stockholm stad och finns på två olika platser i Stockholm – på Södermalm och i Skärholmen. RFSL Stockholm har drivit Egalia sedan 2007.

Egalia är en ledarledd, alkoholfri, social mötesplats med syftet att vara en trygg plats för unga hbtqi+personer. På Egalia kan besökarna träffa andra i liknande situation som de själva och få stöd och inspiration från fritidsledare som också är hbtqi+. 

För att läsa mer om RFSL Stockholm och våra övriga projekt och verksamheter, läs här: https://rfslstockholm.se/om-rfsl-stockholm/

Beskrivning av uppdraget

Som projektledare/verksamhetsledare för Egalia kommer du att tillsammans med en erfaren projektledarkollega att ansvara för att:

 • göra en årlig budget
 • skriva ansökningar om medel till finansiärer
 • återrapportera till finansiärer
 • återrapportera till RFSL Stockholms styrelse
 • följa upp och hålla budget
 • schemalägga arvodisterna som arbetar i verksamheten
 • hantera arvodisternas arbetstidsrapportering
 • arbetsleda arvodister
 • leta nya finansiärer 
 • marknadsföra Egalia
 • uppdatera hemsidan

Tjänsten ligger på 40% och projektledaransvaret delas med en kollega som arbetar 70%. 

Vem är du?

Vi söker dig som:

 • har en projektledarutbildning eller erfarenhet av att leda projekt/verksamhet
 • har erfarenhet av att ansvara för budget
 • tycker att det är kul att leda projekt/verksamhet med allt vad det innebär av administrativt arbete – uppföljning av verksamhetsplan, systematiserad uppföljning och utvärdering, återrapportering till finansiärer, budgetarbete et.c.
 • har god kunskap om och djup förståelse för unga hbtqi-personers livsvillkor
 • är väl insatt i normkritiska, intersektionella perspektiv
 • har kunskap och förståelse för effekterna av minoritetsstress för hbtqi-personer men även minoritetsstress som drabbar människor p.g.a. exempelvis, etnisk tillhörighet, hudfärg, funktionsnedsättning eller klass
 • är insatt i antirasistiska frågor
 • har ett empatiskt förhållningssätt även vid konflikter eller utmaningar
 • är strukturerad och håller deadlines
 • är kommunikativ och tycker om att samarbeta med andra 

Vi ser gärna att du:

 • har erfarenhet av att arbeta med ungas fritid; exempelvis på fritidsgård, kollo, sport- eller kulturaktiviteter för unga eller liknande

Kort om ansökningsprocessen

Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering och alla ansökningar kommer att avpersonifieras innan vi läser dem. 

Sista ansökningsdag: 2022-08-21

Villkor:

Deltidsanställning på 40%

6 timmars arbetsdag

Visstidsanställning 220901-221231 med möjlighet till förlängning samt utökad tjänstegrad och ansvar.

För frågor om ansökan, kontakta: 

Elliot Edberg, email: elliot.edberg@stockholm.rfsl.se

Skicka in din ansökan här!