Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers) i åldrarna 13-20 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter.

Läs mer om Egalia på www.egaliaung.se

Som praktikant på Egalia blir din uppgift att ta fram ett utvärderingssystem för verksamheten. Som ett led av utvärderingen är vår förhoppning att vi kan utveckla Egalia till det bättre och nå ungdomar som idag är underrepresenterade inom verksamheten.

Huvudsakliga uppgifter för dig som praktikant:

  • Utforma enkäter för förstagångsbesökare på Egalia
  • Skapa uppföljningsmodell gällande alla besökare
  • Skapa system för sammanställning av enkät- och uppföljningsmaterial och för att föra statistik

Du som söker bör:

  • vara engagerad och väl insatt i hbtq-frågor
  • vara insatt i utvärderingsmetoder

Du får gärna:

  • vara utbildad/genomgå utbildning inom genusvetenskap, statsvetenskap sociologi eller annan adekvat utbildning
  • ha arbetat med ungdomar
  • ha erfarenhet av antirasistiskt arbete

Vi på RFSL Stockholm vill motverka diskriminering som baseras på könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, hudfärg, religiös tillhörighet, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning. Därför ser vi gärna att du som söker identifierar dig med en eller flera av dessa grupper.

Startdatum

Oktober 2012

Arbetstid/Varaktighet

Oktober 2012 – december 2012

Efter överenskommelse

Ersättning

Ingen ersättning utgår

Kontaktperson

Jenny Söderstrand, Egalia, RFSL Stockholm

mail: jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Din ansökan skickar du senast den 24 september till: jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Skriv ”Ansökan: Praktik” i ämnesraden. Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Bifoga CV och ett personligt brev.