Våra sexperter finns på klubbar och på chatt för att berätta om säkrare sex och dela ut kondomer och glid. De tar också emot för snabbtest av hiv och syfilis på Testpoint. Nu kan du bli en av dem och ge tillbaka till communityt!
Läs mer här: https://sexperterna.org/informator/