Givare

Som givare bidrar du till RFSL Stockholms arbete för ett samhälle fritt från heteronormativitet. Du hjälper till att säkra våra verksamheters fortlevnad och till att skapa fler mötesplatser och insatser för hbtq-personer i stockholmsområdet.
Skänk pengar
För att stödja vårt arbete kan du sätta in pengar på vårt bankgironummer:
56 08-55 82. Eller om du föredrar bankgiro-talong, maila info@stockholm.rfsl.se
Du kan även swisha oss på: 123 354 83 44, skriv ”GÅVA” i meddelandet.
Allt stöd och bidrag uppskattas enormt.
Vart går våra pengar?
Utöver att erbjuda en trygg och säker plats för våra medlemmar, bedriver vi även informativa och stödjande verksamheter. Här nedan kan du läsa vidare om några av dem. Klicka gärna på länkarna för att gå in på respektive verksamhets hemsida.
Egalia är vårt fritidshäng för hbtq:isar mellan 13-19 år. Två kvällar i veckan har vi fritidsgård där hbtq-ungdomarna kan  pyssla, laga mat och spela spel, umgås och gå på utställningar i en trygg och säker miljö. Tyvärr är denna viktiga verksamhet underfinansierad och behöver stöd.
Vår hiv-preventiva verksamhet arbetar för att aktivt sprida information om, och möjliggöra säkrare sex för män som har sex med män. Utöver ökad kunskap kring hiv och könssjukdomar (STI) ses stärkande av individens psykosociala hälsa som en viktig del av att få en effektiv hiv-/STI-prevention.
Vår migrationskonsulent som stödjer och hjälper nyanlända har drygt 100 klienter från 30 olika länder per år. Här kan de få juridisk rådgivning, information om deras rättigheter samt hjälp med ansökningar och liknande pappersarbete.
Våra utbildningar gör en enorm insats i vår stad för att öka medvetenheten om heteronormen och hbtq-personers livsvillkor.
Tack för din insats!