Skänk pengar

Hjälp oss att arbeta för ett samhälle fritt från heteronormativitet, där varje persons rättigheter och integritet respekteras oavsett könsidentitet- eller uttryck. Hjälp oss att bli starkare i kampen mot förtryck, hatbrott och diskriminering, att bli bättre på att stödja hbt-gemenskapen i Stockholm, att bli tyngre i vår roll som samhällsförändrare och främja en huvudstad där alla kan känna sig som hemma!

Skänk pengar
För att stödja vårt arbete kan du sätta in pengar på vårt bankgironummer: 56 08-55 82
Eller om du föredrar bankgiro-talong, maila info@stockholm.rfsl.se
Du kan även swicha oss på: 123 354 83 44

Allt stöd och bidrag uppskattas enormt.

Vart går våra pengar?
Utöver att erbjuda en trygg och säker plats för våra medlemmar, bedriver vi även informativa och stödjande verksamheter. Här nedan kan du läsa vidare om dem. Klicka gärna på länkarna för att gå in på respektive verksamhets hemsida.

Egalia är vårt fritidshäng för hbtq:isar mellan 13-20 år. Två gånger i veckan förvandlas Huset till fritidsgård där ungdomarna kan göra allt från att pyssla, laga mat och spela spel till att hänga och gå på utställningar i en trygg och säker miljö. Tyvärr är denna viktiga verksamhet nedläggningshotad i brist på finansiering.

Vår hiv-preventiva verksamhet arbetar för att aktivt sprida information om, och möjliggöra säkrare sex för män som har sex med män. Utöver ökad kunskap kring hiv och könssjukdomar (STI) ses stärkande av individens psykosociala hälsa som en viktig del av att få en effektiv hiv-/STI-prevention.

Vår migrationskonsulent som stödjer och hjälper nyanlända har dryga 100 klienter från 30 olika länder per år. Här kan de få juridisk rådgivning, information om deras rättigheter samt hjälp med ansökningar och liknande pappersarbete.

Våra utbildningar gör en enorm insats i vår stad för att öka medvetenheten om heteronormativiteten och hbt-personers livsvillkor. . Dessutom certifierar vi vårdplatser och utbildar övriga professionella som arbetar med människor.

Dessutom har vi en hel drös med aktiva medlemmar som på sitt sätt skapar gemenskap och kämpar för sina rättigheter och möjligheter i vår stad.

Tack för din insats!