Infoträffar

Välkommen på Infoträff hos RFSL Stockholm!
(English below)

Infoträffar är för dig som är intresserad av att veta mer om RFSL Stockholm, vårt arbete och hur en kan engagera sig för hbtq-communityt i Stockholm.
Vi håller på att utveckla vår volontärverksamhet för att bli en större, starkare och öppnare organisation. Vill du vara med? Kom då på en infoträff!

NÄSTA INFOTRÄFF är den 2 juli mellan 18-19. Denna träff är med fokus på att vara volontär under Stockholm Europride.
Anmäl dig genom att maila volontar@stockholm.rfsl.se.

****************************
Welcome to an info meeting at RFSL Stockholm

Info meetings are for everyone who wants to know more about RFSL Stockholm, our work, and how one can become involved in the lgbtq-community in Stockholm.
RFSL Stockholm is the organisation for Stockholm’s lgbtq-community.  We are developing our volunteer work to become a bigger, stronger and more open organisation. If that is something you want to be a part of, please come to one of our meetings!

THE NEXT INFO MEETING is on july 2nd between 6-7pm. This meeting is for those who want to be volunteers during Stockholm Europride.
To sign up please email volontar@stockholm.rfsl.se.