Föreningens dokument

På den här sidan hittar du styrdokument som beskriver RFSL Stockholms nuvarande organisation och arbete. Du hittar även verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll från tidigare år, för att du ska kunna få en överblick av vad som har hänt i föreningen genom åren.

Styrdokument | Verksamhetsberättelser | Årsmötesprotokoll | Årsmöteshandlingar | Policyer mm

Aktuella styrdokument

RFSL Stockholms stadgar antagna 23 mars 2019

Strategisk plan för RFSL Stockholm 2015-2020

RFSL Stockholm verksamhetsplan 2019-2020

Styrelsens arbetsordning (reviderad maj 2015)

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2018 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2017 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2016 RFSL Stockholm

Verksamhetsberattelse 2015 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2014 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2010 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2009 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2008 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2006 RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2004 RFSL Stockholm

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll  2019

Årsmötesprotkoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Extra årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmötesprotokoll 2009

Extra årsmötesprotokoll 2008

Årsmötesprotokoll 2008

Årsmötesprotokoll 2007

Årsmötesprotokoll 2006

Årsmötesprotokoll 2005

Årsmötesprotokoll 2004

Årsmötesprotokoll 2003

Årsmötesprotokoll 2002

Extra årsmötesprotokoll 2001

Årsmötesprotokoll 2001

Årsmötesprotokoll 2000

Policyer mm

Kommunikation – riktlinjer för medlemsgrupper

Säkerhet och Trygga rum på Sveavägen