FreebieBinder Stockholm

Behöver du en binder, men har svårt att köpa en? Har du en binder som du inte använder längre? Donera den till oss så ser vi till att någon annan som är i behov av en binder får den.

Kontakta oss på freebiebinder@stockholm.rfsl.se eller på vår Facebook-sida FreebieBinder-Stockholm.

Vår verksamhet är främst till för FtM och FtX-personer i Stockholm eller övriga Sverige.