Gamla_hjaltar_2016RFSL Stockholms mottagare av Gamla Hjältars pris 2016 är

Birgitta Stenberg

för
att hon beskrivit och levt ett queert liv som brutit mot normer om tvåsamhet och samlevnadsformer. Birgitta Stenberg var en författare och översättare, mottagare av Selma Lagerlöf-priset med motiveringen att hon ”vågar möta världen och se utan att döma”. Med sin självbiografiska svit skrev hon om sexualitet och uttryck som överskred samhällets normer.

Birgitta Stenberg avled 2014 och vi har tyvärr ännu inte kunnat meddela hennes nära att priset tilldelats.