Grundutbildning: hbtqi, normkritiska perspektiv och aktiva åtgärder


Föreläsningar

Våra föreläsningar ger grundläggande kunskaper för att öka hbtqi-kompetens och bidra till ett likvärdigt bemötande. Formaten är allt ifrån 1 timmes kunskapshöjning på ett specifikt tema, till 3 timmars föreläsning som omfattar flera olika teman. Deltagarantalet kan vara upp till 400 personer.


Hbtqi-grund 1a:

 • Vad står bokstäverna för?
 • Vad är sexuell läggning, könsidentitet och könuttryck?
 • Hur har det sett ut för hbtqi-personer i historien?

Tid: 1 timma

Pris: 10.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 1b:

 • Hur ser hbtqi-personers livsvillkor ut idag?
 • Vad innebär heteronorm och intersektionalitet?
 • Hur påverkar heteronormen hbtqi-personer?

Tid: 1 timmar

Pris: 10.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 1c:

 • Varför är det viktigt att prata om hbtqi-frågor?
 • Vad kan ett mer inkluderande arbetssätt bidra till i er verksamhet?
 • Vilka strategier finns för att systematiskt inkludera hbtqi-perspektiv?

Tid: 1 timmar

Pris: 10.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 2

Kombinera två av de kortare föreläsningarna 1a-1c, till en längre föreläsning och få den till ett reducerat pris!

Tid: 2 timmar

Pris: 17.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 3

 • Vad står bokstäverna för?
 • Vad är sexuell läggning, könsidentitet och könuttryck?
 • Hur har det sett ut för hbtqi-personer i historien?
 • Hur ser hbtqi-personers livsvillkor ut idag?
 • Vad innebär heteronorm och intersektionalitet?
 • Hur påverkar heteronormen hbtqi-personer?
 • Varför är det viktigt att prata om hbtqi-frågor?
 • Vad kan ett mer inkluderande arbetssätt bidra till i er verksamhet?
 • Vilka strategier finns för att systematiskt inkludera hbtqi-perspektiv?

Under tre timmar går vi igenom alla ovanstående ämnen till ett reducerat pris. Den här föreläsningen ger er en gedigen grundutbildning. Härefter kan ni tryggt börja fokusera på ert aktiva arbetet för likvärdigt och inkluderande bemötande.

Tid: 3 timmar

Pris: 25.000 kr exkl. moms


Workshops

Våra workshops fokuserar på görandet. Här utgår vi ifrån er specifika verksamhet, era förutsättningar, frågeställningar och möjligheter. Bokar ni en workshop får ni en kunskapsgrund men också utrymme att jobba tillsammans i grupp i er verksamhet.

Deltagarantalet för en workshop kan vara upp till 40 personer – är deltagargruppen större än så tillkommer kostnader för ytterligare utbildare.


Hbtqi-workshop 1 – normkritiska perspektiv:

Genom interaktiva övningar och kritiska samtal tittar vi närmare på normer i samhället och hur de påverkar vår professionella vardag. Vi fokuserar på heteronormen men utgår även ifrån intersektionella perspektiv. För att boka denna workshop behöver ni minst ha tagit del av föreläsningen Hbtqi-grund 1 sedan tidigare eller likvärdig utbildning ifrån RFSL.

Tid: 3 timmar

Pris: 25.000 kr exkl. moms


Hbtqi-workshop 2 – aktiva åtgärder:

Genom interaktiva övningar och kritiska samtal undersöker vi tillsammans er verksamhet. Vi utgår ifrån bland annat kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagstiftningen och ifrån normkritiska perspektiv med fokus på heteronormen. Målet är att påbörja/utveckla arbetet med aktiva åtgärder (likabehandlingsarbetet) i verksamheten. För att boka denna workshop behöver ni minst ha tagit del av föreläsningarna Hbtqi-grund 1 och 2 alternativt workshop 1 sedan tidigare eller likvärdig utbildning ifrån RFSL.

Tid: 3 timmar

Pris: 25.000 kr exkl. moms


Hbtqi-workshop 3 – utmaningar och dilemman:

I arbetet med inkluderande bemötande, normkritiska perspektiv och hbtqi-frågor kan det ibland dyka upp utmaningar och dilemman kopplade till yrkesvardagen. I den här workshopen utgår vi ifrån de utmaningar som ni upplever i just er verksamhet. Utbildarna utgår ifrån era frågor och handleder er genom gruppövningar och samtal. För att boka denna workshop behöver ni minst ha tagit del av föreläsningarna Hbtqi-grund 1 och 2 alternativt workshop 1 sedan tidigare eller likvärdig utbildning från RFSL.

Tid: 2 timmar

Pris: 17.000 kr exkl. moms

Klicka här för att boka utbildning!