Grundutbildning: hbtqi och normkritiska perspektiv


Föreläsningar

Vi erbjuder både föreläsningar och workshops utifrån hbtqi och normkritiska perspektiv. Våra föreläsningar ger kunskap och strategier för att öka hbtqi-kompetens och bidra till ett likvärdigt bemötande. Formaten är allt ifrån 1 timmes kunskapshöjning till 3 timmars fördjupande föreläsning. Deltagarantalet kan vara upp till 400 personer.


Hbtqi-grund 1:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm

Tid: 1 timma

Pris: 10.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 2:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser

Tid: 2 timmar

Pris: 15.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 3:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser
 • hbtqi-personers livsvillkor – historik och hälsa
 • strategier för inkluderande bemötande

Tid: 3 timmar

Pris: 20.000 kr exkl. moms


Workshops

Våra workshops ger samma kunskapsgrunder som föreläsningarna, men med fokus på görandet. Bokar ni en workshop får ni en kunskapsgrund men också utrymme att jobba tillsammans i grupp i er verksamhet.

Deltagarantalet för en workshop kan vara upp till 40 personer – är deltagargruppen större än så tillkommer kostnader för ytterligare utbildare.


Hbtqi-workshop 1:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser

Tid: 2 timmar

Pris: 15.000 kr exkl. moms


Hbtqi-workshop 2:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser
 • aktiva åtgärder
 • systematiskt förändringsarbete / verksamhetsutveckling

Tid: 3 timmar

Pris: 20.000 kr exkl. moms

Klicka här för att boka utbildning!