Migrantkonsulent

Sedan 1995 har RFSL Stockholm en anställd migrantkonsulent som arbetar med information och stödrådgivning till nyanlända hbtq-personer och deras anhöriga med individuella samtal och/eller parsamtal.

Migrantkonsulenten arbetar också med frågor kring hiv/aids och STI bland den tämligen stora gruppen spansktalande, samt med engelsk- och svensktalande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer med utländsk bakgrund och deras anhöriga.

Arbetet sker på individ- och gruppnivå och är såväl primär- som sekundärpreventiv. Informationen rör hiv/aids samt STI, och hur det kan vara att leva som hiv-positiv i Sverige; om homosexualitet och komma ut-processen samt om sexualitet i allmänhet. Informationen har, genom användandet av ett flertal kanaler, såväl direktkontakt, som telefon och e-post, kunnat riktas till både icke-svensktalande som bor i Stockholm och utanför. Socialt nätverksbyggande är en kärna i arbetet.

Mer information: På svenska

Más información: En español

More information: In english