RFSL:s kongress, som vartannat år beslutar om det nationella förbundets stadgar, planer och politik, hålls i år 6-8:e maj i Malmö. Här finns handlingarna inför kongressen. RFSL Stockholm kommer, som förbundets största lokalavdelning, att representeras av 13 årsmötesutsedda ombud med rösträtt. Kongressen är öppen för samtliga medlemmar.

Bild_Framsida_Kongresshandling