Vi som har gjort den här enkäten, arbetar med PraLin – praktiskt likabehandlingsarbete i förskolan. PraLin står för praktiskt likabehandlingsarbete. Syftet med projektet är att utveckla metoder för hur förskolor kan arbeta för att förebygga och motverka diskriminering. Projektet drivs av Diskrimineringsbyrån Uppsala, med stöd av Arvsfonden.
Enligt lag ska förskolan arbeta både främjande för alla barns lika rättigheter, och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Om diskriminering eller kränkande behandling förekommer ska förskolorna åtgärda detta direkt.  Men gör de det? Vad upplever föräldrar och andra närstående vuxna? Detta ber vi er om hjälp med att undersöka. Resultaten från enkäten kommer användas som underlag för hur vi arbetar vidare i projektet.

https://docs.google.com/forms/d/19Jwcp13kpDE7EFdIOaD-iO5yfO1JWa_1YVfC7iCgQMk/viewform

Frågor besvaras av Emma på: emma.freiman@diskrimineringsbyran.se