Är du skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, talpedagog, skolläkare, specialpedagog och/eller arbetar inom elevhälsan?

Välkommen på en kunskapsdag som riktar sig just till skolkuratorer, skolsköterskor,

skolpsykologer, talpedagoger, skolläkare specialpedagoger…  ja alla er som arbetar i

elevhälsan! Ni är viktiga för att vägleda,  stödja och informera unga hbtq-personer, och

därför är ni viktiga för oss på RFSL Stockholm. Vi hoppas att ni kan komma:

Den 24e maj


09.00 – 16.00 (fika från 8.30) 


RFSL Stockholm, Sveavägen 59 

Dagen innehåller såväl den senaste kunskapen från våra olika stödjande verksamheter

för unga hbtq-personer som grundläggande information om hbtq-personers identitet

och livssituation. Läs mer om utbildningen längre ner i mailet.

För att utbildningen ska bli så bra som möjligt tar vi emot max 25 deltagare vid detta

tillfälle.

Välkommen!

Anmälan

Deltagarkostnaden är 2 500 kronor per person. Eftersom vi erbjuder utbildningen med

kort varsel är priset rabatterat!

Anmälningsformuläret hittar du via denna länk

Material att ta med tillbaka till din arbetsplats, samt fika ingår. Det finns gott om

lunchrestauranger i området.

Obs! På grund av allvarlig luftburen allergi får inga nötter förekomma i lokalen. 

Innehåll 

Vad innebär hbtq-kompetens för oss?

En röd tråd genom utbildningsdagen är att du får reflektera över begreppet hbtq-

kompetens utifrån din yrkesroll. Vad behöver du för att kunna möte unga homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer på ett kompetent och stärkande sätt? Genom case-diskussioner och workshop ges du tillfälle att reflektera över denkunskap som erbjuds under föreläsningarna och vilken ytterligare kunskap du eller dina kollegor kan behöva.

Unga hbtq-personer: om identiteter, hälsa och normer

I denna grundläggande föreläsning får du kunskap om olika sätt att se på könsidentitet och sexuell läggning. Vi går även igenom faktorer som påverkar unga hbtq-personers hälsa.

Stödjande samtal med unga hbtq-personer

RFSL Stockholm driver den online-baserade stödverksamheten HBTQ.se – din mentor på nätet. Isander Freiman berättar om de metoder som tagits fram i arbetet med ”kojan” och om vanliga processer och frågeställningar unga HBTQ-personer behöver stöd i. Ni deltagare är varmt välkomna att dela med er av erfarenhet och frågor. Passet har ettsärskilt fokus på samtal.

Vård och stöd för unga transpersoner

Möjligheterna till vård och stöd ser olika ut för unga transpersoner beroende på ålder och identitet. Dessutom har flertalet stora förändringar skett inom vården de senaste åren. Edward Summanen berättar hur situationen ser ut just nu inom Stockholms län och vilka möjligheter till vård och stöd som erbjuds barn och unga vuxna. Passa på att ställa dina frågor!

Pegasus – unga hbtq-personer och sex mot ersättning

En betydande andel unga hbtq-personer har erfarenhet av att ha sex mot ersättning.

Samtidigt upplever många att det är svårt att hitta någon att prata med om detta och många har erfarenhet av okunnigt bemötande från yrkesverksamma. Med utgångspunkt i RFSL Ungdoms stödchatt Pegasus och rapporten ”Sex för X – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer 15–25 år” presenteras ungas tankar, behov och erfarenheter. En del av föreläsningen fokuserar även på vad du som yrkesverksam kan göra för att synliggöra, bemöta och stötta unga.

Utbildare

Edward Summanen är socionom och har tidigare arbetat som kurator på ungdomsmottagning samt på Lafa – enheten för sexualitet och hälsa inom SLL. Sedan sju år tillbaka arbetar Edward som projektledare på RFSL Ungdom. Han arbetar i dagsläget med verksamhet som riktar sig till unga transpersoner samt med projektet Pegasus – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer.

Isander Freiman är socionom som har arbetat som projektledare och handledare inom HBTQkojan.se – ett nätbaserat mentorsstöd för unga hbtq-personer. I sitt tidigare arbet på Diskrimineringsbyrån Uppsala har hen processlett skolpersonal för att skapa likabehandlingsarbete som är systematiskt och förankrat hos både elever, personal och föräldrar. Idag är Isander utbildningsansvarig på RFSL Stockholm och har medverkat iHBTQ-certifiering av flera kommuners elevhälsoverksamheter.

 

Har du frågor till oss? 

Vill du att vi kommer till din skola eller vill du få information om liknande utbildningssatsningar i framtiden? Hör gärna av dig!

Med vänliga hälsningar

Isander Freiman,

Utbildningsansvarig RFSL Stockholm

utbildning@stockholm.rfsl.se