RFSL Stockholm genomför just nu en enkätundersökning i syfte att kartlägga hbtq-personers erfarenheter och behov kopplat till föräldraskap. Målgruppen för undersökningen är hbtq-personer boende i Stockholmsområdet som är eller önskar bli föräldrar. Att svara på enkäten tar bara några minuter och svaren skickas in helt anonymt

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. Dina svar är av stort värde för oss!

http://www.webropolsurveys.com/S/165A9E0660513DA6.par

Om du har frågor om enkäten, kontakta oss på mailadress: regnbagsfamiljer@stockholm.rfsl.se