OM DIG
Du identifierar dig själv som transperson med NPF (neuropsykiatriskt funktionshinder). Du är en pålitlig person som vill vara med att skapa trygga rum för transpersoner med NPF från 15 år och uppåt.

OM VERKSAMHETEN
Transit är en verksamhet inom RFSL Stockholm som erbjuder transpersoner mötesplatser att träffas på där en kan dela erfarenheter med andra i liknande situation. En av våra mötesplatser riktar sig till transpersoner med neuropsykiatriska funktionshinder. Den här mötesplatsen ges en kväll i veckan under 10 veckor med start i början av 2020. Träffarna består av samtal och andra aktiviteter. Mötesplatsen hålls på svenska.

OM UPPDRAGET
Som ledare för den här verksamheten kommer du och en annan ledare tillsammans med projektledare att planera och hålla i mötesplatsen. Du kommer att gå en introduktion som förbereder dig på ditt uppdrag.

SOM LEDARE ÄR DET VIKTIGT ATT DU

  • Känner dig trygg inför rollen att leda en grupp personer med olika behov av stöd
  • Inte befinner dig i en identitetsprocess där du själv är i behov av stöd kopplat till din könsidentitet
  • Är en uppmärksam ”lyssnare” och kan se till både individers och gruppens behov
  • Har kunskap om normkritik och kan synliggöra och problematisera normer tillsammans med andra
  • Har kunskap om NPF och de behov som personer med NPF kan ha

DINA ERFARENHETER:
Gruppen transpersoner med NPF har många olika erfarenheter och upplevelser. Därför söker vi ledare som kan återspegla detta. Det innebär att du gärna utöver att vara transperson med NPF även får ha erfarenhet av att bryta mot andra normer, till exempel vithetsnormen eller klassnormen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av stärkande arbete/uppdrag.

Uppdraget som ledare är arvoderat med 150kr i timmen.

LÅTER DETTA SOM NÅGOT FÖR DIG?
Skicka då din ansökan till transit@stockholm.rfsl.se och märk mailet “LEDARE TRANSIT” i ämnesraden.

Vi behöver din ansökan senast fredagen den 29e november.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE

  1. En beskrivning av vem du är och varför du vill bli ledare för en mötesplats för transpersoner med NPF.
  • Beskriv 3-5 erfarenheter och kunskaper som du tänker stärker dig i ditt uppdrag som ledare. Det kan till exempel vara intressen, aktivism, uppdrag, studier, upplevelser, jobb, personliga erfarenheter med mera.
  • Personuppgifter: Namn (valt namn räknas lika mycket som det som står på id-handligen) och ålder.

Hör av dig om du har frågor!