I dag den 26e april är det Lesbian Visability Day och resten av veckan firas Lesbian Visability Week. Det vill vi fira genom att publicera lite extra inlägg med fokus på just den lesbiska målgruppen! Sedan några månader tillbaka har vi ett projekt som heter ”Kvinnor i fokus” där lesbiska är en del av målgruppen.

Mycket forskning visar på att det finns stora skillnader i hur kvinnor som har sex med kvinnor mår gällande flera hälsofaktorer, att de mår sämre än heterosexuella inom fler områden samt att det finns skillnader i hur målgruppen uppsöker vård i jämförelse med andra grupper.

Syftet med projektet ”Kvinnor i fokus” är att skapa ett underlag med hälsofrämjande insatser för målgruppen och att målgruppen på sikt ska uppnå jämställd hälsa. Detta ska vi göra genom att ta reda på vad målgruppen har för behov samt erfarenheter av vårdkontakter. Under året kommer den här enkäten att finnas ute som målgruppen gärna får svara på.

Projektledaren kommer även att ha 10 – 15 djupintervjuer med personer ur målgruppen samt hålla i en fokusgrupp med personer ur målgruppen. Resultatet av enkäten kommer tillsammans med djupintervjuer och fokusgrupper sammanställas i en rapport med hälsofrämjande insatser för målgruppen som kommer att spridas till andra organisationer, testningsmottagningar och vårdenheter.

Det här projektet är något som vi gör i nära samarbete med och för målgruppen och är det första i sitt slag. Vi på RFSL Stockholm är otroligt stolt och glada över detta projekt och vi ser fram emot att få jobba ännu mer med målgruppen framöver. Om du har idéer eller förslag på vad vi kan göra framöver för målgruppen, eller om du har några frågor om projektet får du gärna maila projektledaren på caro.wikbro@stockholm.rfsl.se