För att göra RFSL Stockholm verksamhet den bästa möjliga så behöver vi din åsikt. Hur tycker du att vi ska arbeta? Fyll gärna i enkäten nedan och berätta vad du tycker, denna enkät ligger till grund för verksamhetsplanen 2018.

I år har vi valt att göra en mångfaldsanalys. Detta görs enbart för att RFSL Stockholm ska kunna ta reda på vilka vi når idag och vad vi behöver göra för att bli en mer inkluderande organisation och nå fler. I den kommer vi att använda olika begrepp som beskriver medlemmarnas bakgrund och erfarenheter, exempelvis etnicitet och funktionalitet. Vi är lyhörda för att vissa begrepp kan väcka reaktioner och tar gärna emot era synpunkter ifall så är fallet. Dessa frågor är inte obligatoriska utan du får helt klart välja att avstå, men vi uppskattar alla svar vi kan få.

Fyll i vår medlemsenkät på svenska här!

Complete the members survey in english here!

Tack på förhand!