Nätverket Asexuell

Nätverket Asexuell är sedan hösten 2006 en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm. Vi har öppna träffar för alla som har funderingar kring asexualitet, de anordnas sedan 2005 var fjärde vecka på kvällstid i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59 i Stockholm.

Vår historia
Vi började 2004 som en klubb på http://www.qruiser.com. Klubben är till för människor som, i perioder eller alltid, är asexuella, vilket innebär att man antingen inte har någon sexlust över huvud taget eller också att man inte har något intresse/behov av att inkludera andra människor i sin sexualitet. Med tiden har även anhöriga och andra intresserade hittat till oss.

Efter vårt första seminarium om asexualitet på Pride House 2005 bestämde vi oss för att börja ha träffar för alla som känner behov av att prata om asexualitet.

Vi förmedlar också kontakt mellan media, och även olika studerande, och medlemmar i nätverket, och försöker delta så mycket vi hinner då vi blir tillfrågade, på sådant som Uppsala Pride, HBTQ-festivalen i Göteborg, Sexdagarna på Stockholms Universitet m.m. Hör gärna av er med förslag!

Kontakt:
Mail: asexuell@gmail.com

Hemsida asexuellt.blogspot.com

Asexuell – klubb på www.qruiser.com