Migrantkonsulent

Alla har rätt att söka asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Det finns en rad kriterier för om man får stanna eller inte. Befinner du dig i Stockholm och har varit förföljd i ditt hemland på grund av din sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan du få råd och hjälp av RFSL Stockholm. Du kan också få hjälp om du är sambo med en hbtq-person, det vill säga vid så kallad anhöriginvandring.

Vi kan hjälpa dig i kontakten med till exempel Migrationsverketskolor, svenska för invandrare (SFI), FörsäkringskassanSkatteverketArbetsförmedlingenpolisenmed mera.

RFSL Stockholms migrantkonsulent ger också rådgivning till personer som lever med hiv/aids, samt deras anhöriga och vänner. Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med VenhälsanStockholm mottagning för sexuell hälsaPosithiva GruppenNoaks Arkoch andra organisationer som jobbar för personer med hiv/aids och STI. Du kan också få information om hur man undviker att få hiv eller andra könssjukdomar.

Kontakt
Boka tid om du vill ha ett möte med vår migrantkonsulent Pablo A. Leiva. Skicka ett mail till: pablo.leiva@stockholm.rfsl.se

Telefontider
Måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 14:00-16:00
Tel.: 08-501 629 56 / Tel. Mobil: 076 394 84 19 

International: +46 76 394 84 19

Välkommen!