RFSL Stockholm tycker väldigt mycket om alla sina volontärer och medlemmar och vill med detta nyinstiftade pris hylla någon som gjort det där lilla extra. För att kunna göra detta så bra som möjligt, så behöver vi din hjälp.

Vet du någon, som inom RFSL Stockholm, gjort något extra bra, som borde uppskattas lite extra? Kriterierna kommer längre ner. Maila in och nominera denna fantastiska person till: kim.nygren@stockholm.rfsl.se senast den 5 december.
Märk mailet med: Årets Eldsjäl
och glöm inte att skicka med en motivering.

Priset kommer att delas ut på årets QueerVinterFest den 11 december 2013. (Vår intention är att priset kommer att delas ut varje år, med start i år)
Här hittar du info om QueerVinterFesten:
https://www.facebook.com/events/216768538504188/

Årets Eldsjäl tilldelas en aktivist eller volontär som genom sitt ideella engagemang har gjort viktiga insatser för föreningen på antingen kort eller lång sikt. Priset kan exempelvis delas ut av följande anledningar:
Personer som med ett mångårigt ideellt arbete har uppvisat troget engagemang för föreningen eller någon av föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
Personer som i nutid har gjort viktiga insatser för föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
Personer som aktivt har verkat för föreningens fortsatta fortlevnad och utveckling.

Priset kan delas ut till både levande och avlidna personer. Pristagaren utses av RFSL Stockholms styrelse, men alla medlemmar ges möjlighet att inkomma med nomineringar till priset. Priset bör inte delas ut till någon i sittande styrelse eller i personalen.