Tillfälle att vara med som ledamot eller ersättare i RFSL Stockholms styrelse!

Vi söker nu dig som känner dig inspirerad att bidra till RFSL Stockholms viktiga arbete!

Om styrelsen
Styrelsen består av elva personer: ordföranden, vice ordföranden, kassör, sekreterare och sju ledamöter varav en från RFSL Ungdom Öst.

Styrelsen planerar att i höst bland annat genomföra ett Högdalen Pride, som komplement till innerstadscentreringen under Stockholm Pride, och fortsätta synliggöra och marknadsföra årets Transkalender – en stor satsning med Elisabeth Ohlson Wallin som fotograf. Man kommer även genomföra kampanjer för medlemsvärvning, fortsätta driva ett insamlingsprojekt samt ägna sig åt ett aktivt politiskt påverkansarbete.

Om uppdragen
Vi söker nu två ledamöter till styrelsen varav en på mandat till mars 2017 och en på mandat till mars 2018. Vi söker också ett par ersättare på mandat till mars 2017. Ersättarnas uppgift är att kunna fylla en ledamots plats vid behov.

Vi söker dig som brinner för vår verksamhet och trivs med att arbeta i grupp. Du bör ha erfarenhet av styrelsearbete och/eller aktivism, men framförallt ska du ha tid. Ett krav är att du redan är medlem eller ska bli medlem i RFSL Stockholm.

Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av, ett eller flera av, följande områden:
•arbete med sociala medier, media och press
•arbete med transrättigheter
•kommunikation och skrivande
•kunskap om HBTQ-personers rättigheter
•antirasism, feminism och intersektionalitet i praktiken
•politiskt påverkansarbete
•finansiering av idéburen verksamhet och projekt
•aktiv medlem i någon av RFSL Stockholms projekt eller medlemsgrupper
•arbete med kulturella aktiviteter och projekt

En styrelseledamot förväntas ägna minst 5 timmar per vecka åt sitt uppdrag. Det är MYCKET viktigt att du är tillgänglig och aktiv under hela mandatperioden. Alla uppdrag är ideella.

Kontakt och nominering
Om du är intresserad eller känner någon som skulle kunna vara, skicka din nominering till nilsnilses@gmail.com senast den 12 augusti 2016! Frågor mejlas till samma adress.

Du kan också använda den här länken till ett webbformulär för att nominera.
Skriv en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, samt kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. Efter att valberedningen samlat alla nomineringar kommer du eller den du nominerat att kallas till en intervju.

Glada hälsningar från RFSL Stockholms valberedning!

Opening to serve as a member or a substitute at the board of RFSL Stockholm

We now seek you who will and can contribute at the board of RFSL Stockholm.

About the Board
The board of eleven consists of one president and one vice, a treasurer, a secretary and seven members including one from RFSL Youth East.

This autumn the board plans to launch the event “Högdalen Pride”, as a complement to the downtown focusing at Stockholm Pride and continues to promote and market this year’s Trans Calendar – a premium project with photographer Elisabeth Ohlson Wallin. RFSL Stockholm will also conduct campaigns for membership, continue to run a fundraising and engage in active political advocacy.

About the assignments
We now need two members of the board (by-elections, one member to serve until the annual meeting in 2017 and one member to serve until the annual meeting in 2018. We also need substitutes to the board, who will serve until the annual meeting in 2017). These seats will be elected at an extra annual meeting at September 11 in Stockholm.

We are looking for someone who is passionate about our cause and enjoys working in groups. You should have experience in board work and/or activism, but above all, you have to have a lot of time to give. One of our requirements is that you must be a member, or become a member of RFSL Stockholm. It is also a plus if you speak several languages.

The applicants should have experience or interest in, one or more of the following areas:
• work with social media, media and press
• work with trans rights
• communicator and/or writer
• knowledge about LGBTQ rights and RFSL organization
• anti-racism, feminism and intersectionality in practice
• political advocacy in general
• financing of non-profit educational activities and projects
• organizing member meetings and activities/events
• work with cultural activities and projects

A board member is expected to spend at least 5 hours per week on their mission. It is urgent that you are available and active when elected. All assignments are non-profit.

Contact and nomination info
If you are interested or know someone who might be, send your nomination (or your questions) to valberedning@stockholm.rfsl.se no later than August 12, 2016
Or use our web nomination form  where you can write a short presentation of yourself or the person you nominate and contact information so we can reach you/them. When we have got all mail/forms we will send out invites to interviews.

With compliments from the Nomination Committee of RFSL Stockholm!