Om Newcomers Stockholm

Newcomers är ett nätverk inom RFSL för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers är en stödgrupp och en social mötesplats. Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

På våra regelbundna aktiviteter informerar vi om det svenska samhället, oftast med ett hbtq-perspektiv. Vi arrangerar bland annat svensklektioner, simträning, studiebesök och samtal i mindre grupper. Tillsammans deltar vi på olika festivaler och evenemang.

Newcomers erbjuder juridisk rådgivning i asylärenden, förberedelse inför asylutredning och stöd vid kontakter med myndigheter.

Newcomers arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer. Vi strävar efter att öka kunskapen om de problem som asylsökande hbtq-personer möter i samhället, t ex i form av rasism, homofobi, transfobi, otrygghet, juridisk och social utsatthet.