Jobba för oss

Här annonseras lediga tjänster och volontäruppdrag vid RFSL Stockholm.


2018-05-14: Utbildningsansvarig med särskilt fokus på marknadsföring sökes till RFSL Stockholm

Om RFSL Stockholms utbildningsverksamhet
RFSL Stockholm är Riksförbundet för hbtq-personers rättigheter lokalförening i Stockholms län. Syftet med vår utbildningsverksamhet är att förmedla kunskap om hur organisationer kan arbeta mot begränsande normer kring kön och sexualitet (cisnormen och heteronormen), att bidra till jämlika levnadsvillkor för vår målgrupp och att bidra till ett samhälle där hbtq-personer kan vara synliga och trygga i alla sina identiteter. Vi bidrar till ökad hbtq-kompetens, normmedvetenhet och kunskap om likabehandlingsfrågor i regionen genom såväl enstaka utbildningar som processinriktade insatser och handledning. Vi utför även utbildning inom Stockholms stads hbtq-diplomering och RFSLs hbtq-certifiering. I vårt arbete förmedlar vi såväl frågornas allvar som förändringsglädje och vikten av solidaritet.

För RFSL Stockholm är det viktigt att lyfta fram hur normer kring kön och sexualitet samverkar med andra normer, och att positiva samhällsförändringar inte ställs mot varandra. Våra utbildningar inkluderar därför kunskap om likabehandling utifrån fler rättighetsperspektiv, exempelvis tillgänglighet och antirasism. Pedagogiken inom vår utbildningsverksamhet vilar med andra ord på en intersektionell och normkritisk grund. Nu söker vi dig som både vill förvalta och framförallt utveckla utbildningsverksamheten.

Om tjänsten
Som utbildningsansvarig på RFSL Stockholms ansvarar du för verksamhetens alla delar. Det innebär ett kreativt och pedagogiskt ansvar, administrativa arbetsuppgifter och att rent praktiskt genomföra utbildningarna. Med särskilt fokus på marknadsföring menas att du kommer ta ansvar för och utveckla RFSL Stockholms kommunikation kring utbildningarna som säljs och hur vi kan nå fler aktörer som vill samarbeta med oss och köpa våra utbildningar. Utvärdering och utvecklingsarbete är också en viktig del av tjänsten.

RFSL Stockholms utbildningar hålls uppdaterade genom att vi följer, bidrar till och integrerar ny kunskap på olika områden: normkritiska pedagogiska strategier och förhållningssätt, hbtq-personers livsvillkor och likabehandlingsfrågor utifrån övriga diskrimineringsgrunder. Det är positivt om du har lätt att få till stånd samverkan och kunskapsutbyte med olika aktörer, såväl inom hbtq-communityt som i andra delar av samhället. Du arbetar i ett team med ytterligare två kollegor och ni tre arbetar nära varandra gällande verksamhetens alla delar.

För att kunna söka tjänsten ska du:

 • ha kunskap om hbtq-personers identiteter och livsvillkor samt cis- och heteronormen
 • ha gedigen erfarenhet av att utbilda inom normkritik som fält
 • ha erfarenhet av att ha arbetat processinriktat med grupper
 • ha kunskap om marknadsföring och kommunikation
 • ha erfarenhet av att planera och utveckla utbildning i dialog med uppdragsgivare
 • ha förmåga att kunna leda dig själv i arbetsuppgifterna
 • ha förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya kunskapsfält
 • ha förmåga att genomföra enklare administration
 • stå bakom RFSL Stockholms stadgar (länk) och RFSLs principprogram (länk).

Det är även meriterande om du:

 • har kunskap om och/eller erfarenhet av förtryckande normer utöver cis- och heteronormen.
 • har ett brett nätverk inom såväl hbtq-communityt som inom andra rättighetsrörelser.
 • har erfarenhet av att ha arbetat med en bredd av olika pedagogiska metoder, anpassade till olika lärstilar.
 • har utbildat inom Stockholms stads hbtq-diplomering eller annan liknande certifierings- eller diplomeringsutbildning.
 • har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter såsom ekonomisk planering och bokföring (exempelvis projektledarerfarenhet)
 • har bred arbetslivserfarenhet utöver din bakgrund som utbildare
 • känner dig bekväm med att arbeta på svenska och engelska

Rekryteringsprocessen
Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via mail till rekrytering@stockholm.rfsl.se. Formuläret hittar du här (länk).

OBS! Ansökningar i annat format behandlas EJ.
Sista ansökningsdag är 8/6-2018.

Formulären kommer att anonymiseras, ställas mot arbetsbeskrivning och kompetenskraven för tjänsten och ett första urval kommer att göras. De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, dvs. tänkta scenarier som utgår från aktuella arbetsuppgifter. De besvaras skriftligen och efter ytterligare ett urval kallas till intervjuer. Vid arbetsintervju kommer även CV och referenser begäras.

Villkor
Tillsvidareanställning på 100 % med start så snart som möjligt.

På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 30 timmars arbetsvecka, 30 dagars semester och friskvårdsbidrag.

Frågor om tjänsten besvaras av Veronica Berg Hulthén: veronica@stockholm.rfsl.se
Fackliga frågor besvaras av Filip Garcia: filip.garcia@stockholm.rfsl.se