Våra lokaler

RFSL Stockholm har flera lokaler som kan bokas och användas för exempelvis möten, temadagar, föreläsningar, föreställningar, fester eller andra sociala arrangemang. Lokalerna varierar i storlek från sex platser till cirka 100 platser, och varierar även i tillgänglighet (alla lokaler är dock utan trösklar). Alla lokaler kan bokas på sidan Lokalbokning, där det även finns en länk för att se vilka tider som de olika lokalerna är lediga.

Du kan läsa mer om de olika rummen, antal platser, tillgänglighet och användningsområden på lokalernas respektive sidor.