român

Miśtó avilean po RFSL Stockholm!

O RFSL kerel buti te laśhearen le manuśhenqe save si homosexualó, bisexualó, kodola save si transó taj le queera manuśh, lenqe famílíaqe taj lenqe amalá. Amarí misióná si te vazdas jekh sociètatea kaj delpes respektó ke sá le manuśhenqe ćhaćhímatar taj lenqe posibílíteturea – bi te lelpes samma te si murś vaj djuvlí, te si ke silen murśhesqó vaj djuvlianqó identitetó, pá lenqó sexualó interessó, te aśtin te sikavenpen murś vaj djuvlí sar von kamen, te si ke silen hiv-śtató, te si ke keren partćhia ande jekh etnikó grupó, lenqó patćhímos po Del vaj aversó ande so von patćhíanpen, te si ke silen jekh nasfalimos, te na kerelpes direntzia pale lenqe berś vaj pale lenqo barvalimos.
Amen pó RFSL Stockholm keras politiskó butí taj vi das informatzíá, laśhiaras śkolá pá but djélí taj das ke amare manuśh but adjutímos. Keras aktiviteturea vi andé kodola manuśh save si membrí amendé andé organizatzía, simen gruppuría andra lendé, laśhiaras aktiviteturea andol ternimathar, keras jekh ivendesqi paćhiv, taj inkeras sekon berś jekh dés pá kodola save si transó, taj but aver aktiviteturea. Maj dur díkas ke si but so amen keras kana si o Stockholm Pride. Taj but aver …

Amaré membrí save si aktivó
But andé amri butí kerelpes katar amaré membrí save si aktivó, taj vi aver grupuriá savé arakenpens jekh avrentza palé jekh programó andrè pó Huset, e vulitza Sveavägen 59, nó illó le Stockholmosqe andó centró. Ta kames te kerestut vi tu membró amendé, śhaj te biśhaves jekh lil amenqe pó internotosqi pośta info@stockholm.rfsl.se, taj biśhavastuqe parpalé maj but informatzíá.

Akana kadala si amaré grupuríá savé si membrí amendé:

Barimaké dejá taj dadá: Kadea sar vi phenel o anav né kadó grupó si dejá taj dadá ke chavorré save si nasfalé pó HBTQ taj kamen te den dumá avrentza te śhaj te adjutinpes jekh avres. O grupó kerel jekh kidimos pá lenqí themá, kidimathar kaj von suthion taj o Stockholm Pride.

E kafféníauá lé transónenqé organízil kidimathar pá kafféníauá le manuśhentza save si transó sekon śhion o dujdó dés savi pherel Martziné (ná andó íulié). Ol kidhimathar lenpen katar ol 19.00 ćhíasuríá taj del posibílítatea te des dumá avrentzá taj te simtzostut miśtó kaj jekh kaffá. Si jekh but laśhíó fealó te keres le munśhen te anklen avrí, te kenpenqe nevé amalá taj te inkeren o kontaktó avrentzá.
Phurré Murśhenqé murś taj Sumankunè Djuvleá si grupuríá andol phurré manush savé si HBTQ.
Lambda IF si jekh organiztzia kaj kereles sportó ne jekh than.
O flató patruló si jekh grupó djuvleanqó save si HBTQ taj savé kamen te arakenpen je jekh líníśtimé taj śhukar thaná.
Murśhenqe murś kidipé pá ol lilá si jekh grupó savó arakenpen jekh data andó śhion taj den dumá pá ol lila.
E butí andé kodola savé najlen sexó silen pîterdí kidipé sekon śtartó kurkó andé sá kodola savé silen puśhimatar pe só si kodo ke najtut sexó.
Murśhenqe murś operá si jekh socialó grupó savó arakelpes kana si programó andé operá andé sá o Śvedó.
O grupó pol aktiviteturiá si andé kodola membrí savé kamen te keren butí andó RFSL Stockholmosqe puśhimatar, taj savé śhaj te adjutin ko planó pe diferitnó aktiviteturiá.
E vumbrélá T si jekh grupó kaj silen membrí kodola manuśh savé aćhiarenpen transó
taj kamen te kidenpen ne jekh siguró than.

HBTQ <3 BDSM kidél manuśh savé si interesimé andol BDSM aktiviteturiá.
HBTQ taj o kelimos pé meselí si jekh grupó kaj kidenpen manuśh savé silen HBTQ te kelenpen kelimos pé meselí taj savé kamen te prindjeanen aver manuśh sar von savé silen se kodó interesó.
O grupó le famílíanqó save silen varikon transó si jekh grupó kaj le amalá taj ol famílí arakenpen te den dumá jekh avrentzá pá lenqi experientzá.
Djuvlenqe djuvleá who tech kidel djuvlenqe djuvleá savé keren butí vaj si interesimé te aven indjinióruriá vaj aver butí saví mezol.
Freebiebinder Stockholm kidel gádá kaj kikidentut taj denlen ke kodola tansó manuśh kaj trebunlen kisavé gádá.

Ol manuśh savé keren butí si godjæver
RFSL Stockholm silen but godjæver manuśh savé keren butí. But keren butí pé kodea buti sar te keres te ná les o hiv andó projektó Sexperterna, savó si andol murś save keren sexó le murśhentza, te denlen maj lashí informatziá pá jekh maj siguró sexó.

Kodola savé keren butí andó RFSL Stockholm den vi informatzíá andol śkoli taj inkeren kursurí andol maj phurré manuśh savé keren butí kó foró vaj ne aver thaná. O RFSL Stockholm del adjutimos pá lenqó konsulentó taj lenqe but adjutimasqe grupuriá. Kodola savé keren buti andó RFSL keren vi but butí te laśhiaren aktiviteturiá andé kodola ternimathar savé si HBTQ. Te las jekh exempló e Egalia, si jekh bar kaj djean ol terné savé si dji kajlé 20 berś taj si HBTQ-Kojan. Kadea bar si anzardí andé kadala terné HBTQ-manuśh savé kamen te avenlen jekh mentoró savó si HBTQ-manuśh. Queera Paramićí si jekh projektó kaj phenenphen paramićí andol manuśh maśkar 13-25 berś, savó djeal djí andó 2014 taj si te del pó agor jekh lil paramićentzá.

Puśhimathar?
E butí pó RFSL Stockholm inkerelpes katar e Sanna Frost, amarí chefá, lassa tumen śhaj te len kontaktó pe laqí internotosqí pośtá sanna@rfslstockholm.se, vaj pó téléfonó +46 8 501 629 62.

O maj baró responsabilitetó pherel pe amaró baró sfató, savó alosarelpes katar amaré membrí kana si le berśhesqé kidipé. Amaró prezidentó si andó berś 2014 si Kristin Arthur. Lassa lassa tumen śhaj te len kontaktó pe laqí internotosqí pośtá kristin@rfslstockholm.se , vaj pó téléfonó +46 76 78 76 551.

Ol manuśh savé keren butí, kodola savé beśhen andó baró śfató taj ol alosarimaqé responsabílé, sá sfáorin pe sá tumaré puśhimathar. Sá anda lendé den dumá śvediska taj engleśhiska, jekh partćiá den dumá vi spanioliska taj aver chibá. Arakes sar te les kontaktó lentzá pe amarí internotosqi rig kaj si nakadé sá kodola savé keren butí amendé taj kothe kaj si nakadó ol membrí andó barró śfató taj kaj si e rig Pe amendé.

Miśtó avilean!
PS. E diskrétziá si but asigurimé po RFSL Stockholm. Kodo kerel ke tu śhaj te les kontaktó bi te aveltut problemá te si ke ći kames te phenes avrenqe ke situt murśhesqó vaj djuvlianqó identitetó, pá lenqó sexualó interessó vaj ke situt varisó puśhipé po HBTQ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s