Regnbagspris_2016RFSL Stockholm har utsett 2016 års mottagare av Regnbågspriset

Lesbisk makt

för
att de med en bred och inkluderande definition och målbeskrivning har skapat välkomnande mötesplatser för lesbiskt intresserade av alla olika varianter av kön, ålder, funktion, rasifiering eller inkomst. Med sin ovilja att köna eller i övrigt tillskriva personer kategoriseringar, har Lesbisk makt blivit en vägvisande föregångare med sin mångfasetterade verksamhet som likt en månghövdad Hydra av lesbiskt intresse ger utrymme för många olika slags sammankomster, meningsutbyten och informationsdelning. Det lesbiskt intresserade samhället har blivit avsevärt rikare av Lesbisk makts verksamhet. Föreningen visar stor klarsynthet i sin insikt att lesbisk information och historia, så som all annan information, mångdubblar sitt värde genom att spridas och delas.

Lesbisk_makt
Lesbisk makts representanter tog emot utmärkelsen på stora scenen under Stockholm Prides invigningskväll och såg så här glada ut efteråt.