Den 13 mars kommer RFSL Stockholm hålla sitt årsmöte och valberedningen håller i denna stund på att hitta kandidater till olika poster – däribland revisorsposter.

Vi söker någon eller några som bör ha erfarenhet av förbund eller organisationer, kan granska deras ekonomi, verksamhet och upprätta en revisorsberättelse.

Vi vädjar härmed till alla föreningens medlemmar att förslå kandidater till revisorsposterna.

Ni får gärna skicka era förslag via mail till: valberedning@stockholm.rfsl.se

Vi vill gärna ha förslagen innan 10:e februari!

Vänliga hälsningar,
Valberedningen

Läs mer om RFSL Stockholm på vår webb: https://rfslstockholm.se/om-oss/

 

Auditor wanted!

RFSL Stockholm will hold its annual meeting at March 13 and the Nomination Committee are now in the process of finding candidates for the various posts – including the auditors.

We are looking for a person who has an experience in unions or organizations, can manage its economy and make annual reports.

We hereby appeal to all members to propose candidates for the auditor posts.

You may send your suggestions via email to: valberedning@stockholm.rfsl.se

We welcome the proposals before the 10th of February!

Sincerely,
The Nomination Committee

For more informaton about RFSL Stockholm, please visit: https://rfslstockholm.se/om-oss/language/english/