Under RFSL:s kongress som pågick 23–31 oktober valdes en ny förbundsstyrelse och Trifa Shakely valdes till ny förbundsordförande för RFSL. RFSL Stockholms ordförande Lovise Brade välkomnar den nya styrelsen och ordföranden: “Jag och Stockholms delegation är glada att RFSL får denna nystart och förhoppningsvis kan hela rörelsen nu blicka framåt tillsammans och komma vidare med vårt viktiga arbete.” På kongressen valdes också RFSL Stockholms egna Peter Sidlund Ponkala till vice ordförande och många viktiga beslut angående politik och inriktning för RFSL:s mångsidiga verksamhet fattades.

Trifa Shakely är 45 år, utbildad jurist och socionom och har sin bas i den feministiska antirasistiska rörelsen. Hon var med och startade Göteborgs rättighetscenter, har arbetat på Röda Korset och som verksamhetsutvecklare i frågor om våld i nära relationer. Hon har också varit chefredaktör för Bang samt skribent för Arena, Expressen kultur och GT.