I uppdrag av RFSL Stockholms årsmöte arbetar RFSL Stockholms valberedning att ta på hur RFSL Stockholms medlemmar uppfattar RFSL Stockholms styrelse.

Vi uppmanar dig som medlem att fylla i en kort enkät och på så vis ge oss feedback på hur vår organisation och styrelsens arbete uppfattas. Dina synpunkter hjälper oss i rekryteringen av nya styrelseledamöter och hur styrelsens sammansättning kan förbättras. Insamlingen av synpunkter sker anonymt.

Enkäten hittar du via denna länk: http://sv.surveymonkey.com/s/9CJRPKW

Tack för ditt deltagande och uppmärksamhet.
RFSL Stockholms Valberedning