Rosa_tisteln_2016RFSL Stockholms föga hedervärda utmärkelse
Rosa Tisteln har 2016 tilldelats

Regeringen

för
att ha givit Sverige Europas mest begränsade asyllagstiftning.

Den nya lagen slår särskilt hårt mot hbtq-personer eftersom uppehållstillstånd inte längre ges i kategorin ”Övriga skyddsbehövande”, som är den kategori som är aktuell för många hbtq-personer som söker skydd i Sverige. Endast ett mycket begränsat antal asylansökningar har gjorts i kategorin ”Övriga skyddsbehövande” och regeringens målsättning att på detta sätt minska antalet asylsökande uppnås således inte av denna förändring, men leder till oerhörd skada och lidande för enskilda hbtq-personer och andra.

Regeringens kommentar:

Regeringen beklagar att de tilldelats utmärkelsen. Att skapa en tillfällig lagstiftning för att minska antalet asylsökande var ett väldigt svårt beslut för regeringen att ta, men regeringen anser att åtgärderna är nödvändiga för att skapa ett hållbart flyktingmottagande.
Regeringens bedömning är att den tillfälliga lagen inte särskilt drabbar asylsökande HBTQ-personer när uppehållstillstånd inte längre får beviljas ”övriga skyddsbehövande”.  Kriterierna för flyktingskap och alternativt skyddsbehövande ligger fast –  det är snarare dessa kriterier som är aktuella för HBTQ-personer. Det är alltid de individuella skälen som avgör om en asylsökande har rätt att stanna i Sverige.
Den internationella flyktingkrisen är för Europas del den allvarligaste sedan andra världskriget. Sverige har tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden och det svenska folket visar stor solidaritet.
I brist på solidaritet inom EU blev situationen i Sverige ohållbar. Sverige har på kort tid tagit emot så många asylsökande att viktiga samhällsfunktioner inte längre klarat av ansträngningen. Under 2015 tog vi emot över 160 000 asylsökande till Sverige. Myndigheter och kommuner har slagit larm om att de inte längre kan erbjuda ett bra mottagande och en bra start för dem som beviljas uppehållstillstånd.
Regeringen har därför föreslagit en rad tillfälliga åtgärder. Under en period anpassas asylreglerna till miniminivån i EU med syfte att fler ska välja att söka och beviljas asyl i andra europeiska länder.
Regeringen fortsätter även att driva på för att länderna i EU långsiktigt ska ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet i Europa.
Regeringens initiativ för att möta utmaningarna med flyktingsituationen finns samlade på: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/.