Styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till RFSL Stockholms styrelse.

Jacob Tardell – ordförande
ordforande@stockholm.rfsl.se

För att få med information i vårt nyhetsbrev, maila: info@stockholm.rfsl.se

Valberedningen

Valberedningens arbete är viktigt för att ta fram ett förslag till ny styrelse för nästa verksamhetsår.  Styrelsen är det högst beslutande organet och det är därför viktigt att den består av människor som kan representera hela organisationen och få alla medlemmar att känna sig representerade. Det är valberedningens uppdrag att presentera ett sådant förslag inför årsmötet.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vårt arbete, eller om du vill kandidera eller nominera någon till styrelsen. Du kontaktar oss genom att maila valberedning@stockholm.rfsl.se!