Den 14 december bjöd RFSL Stockholm in medlemmar, styrelseledamöter och valberedningar från olika hbtq-organisationer för att diskutera antirasism i hbtq.organisationer utifrån temat bred representation. Dagen fokuserade på hur hbtq-organisationer kan göra för att få en bredare representation i styrelser utifrån ursprung och etnicitet, och även hur organisationerna ska arbeta för att alla personer ska känna sig välkomna i organisationerna.

Under dagen hölls ett panelsamtal om temat bred representation, där bland annat RFSL Stockholms ordförande Kristin Arthur, Newcomers samordnare Maria Andersson och Ungdom mot rasisms ordförande Isabelle Andersson deltog. Kristin Arthur menade att representationen i RFSL Stockholms styrelse är för dålig, men att det har jobbats mycket på den frågan sedan det senaste årsmötet och att det är något som kommer att fortsätta vara viktigt för styrelsen. Maria Andersson menade att hon inte har sett konkreta resultat av det arbetet än, samtidigt som hon också tryckte på att ett sådant arbete tar tid innan reusltaten kommer.

Ett gott exempel på hur arbetet med bred representation gav Isabelle Andersson, då hon berättade om Ungdom mot rasisms likabehandlingsplan, som reglerar hur de olika personerna i styrelsen ska representera organisationen vid olika tillfällen, för att fler medlemmar ska känna sig representerade av den synliga styrelsen. Isabelle Andersson menade också att Ungdom mot rasism har genomfått en attitydförändring i organisationen sedan likabehandlingsarbetet började för några år sedan, vilket har förändrat organisationen och representationen markant.

Under dagen föreläste även Wendy Francis om bred representationen, och hur viktigt det är att utgå ifrån intersektionalitet, maktperspektiv och olika privilegier i samhället för att få en förståelse om hur strukturerna i samhället ser ut. Där tryckte hon särskilt på att det är viktigt att titta på sin egen situation utifrån och analysera vilka strukturer som finns i exempelvis RFSL Stockholm, och fundera på hur dessa strukturer kan förändras så att fler personer är villiga att engagera sig i organisationen och att attityden i organisationen kan förändras.

I slutet av dagen gavs även handfasta exempel på hur rekryteringar ska ske för att undvika all form av diskriminering och att rekrytera med “magkänslan”. Dagen avslutades med antirasistisk motargumentation, där bland annat rasism och omvänd rasism diskuterades.

Sammanfattningsvis var de cirka 20 personer som medverkade på temadagen nöjda, och inspirerade att ta aktion för att förbättra det antirasistiska arbetet i deras respektive organisationer. Dags för bred representation att bli en självklarhet!