Migrantkonsulent

Alla har rätt att söka asyl
och uppehållstillstånd i Sverige.
Det finns vissa punkter
för om man får stanna eller inte.

Är du i Stockholm
och har varit förföljd i ditt hemland
på grund av din sexualitet,
könsidentitet eller könsuttryck
kan du få råd och hjälp av RFSL Stockholm.

Du kan också få hjälp
om du är sambo med en hbtq-person.
Det kallas för anhöriginvandring.

RFSL Stockholms migrantkonsulent kan hjälpa dig
med kontakt med till exempel:

RFSL Stockholms migrantkonsulent
ger råd till personer som lever med hiv/aids.
Migrantkonsulenten ger också råd till
deras anhöriga och vänner.

Du kan få information om hur man undviker
att få hiv eller andra könssjukdomar.
Du kan få hjälp att kontakta:

Kontakt
Boka ett möte med Pablo A. Leiva.
Maila: pablo.leiva@stockholm.rfsl.se

Telefontider
Måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 14:00-16:00
Tel.: 08-501 629 56
Mobil: 076 394 84 19

International: +46 76 394 84 19

Välkommen!