Newcomers Aktivitetsprojekt

Newcomers Stockholm erbjuder många olika gruppaktiviteter,
med stöd från Länsstyrelsen Stockholm.
Här är några exempel på aktiviteter för Newcomers medlemmar:

  • Konstgrupp och kulturaktiviteter
  • Sommar och Pride-aktiviteter
  • Fester (alla våra aktiviteter är alkoholfria)
  • Språkcafé
  • Svensklektioner
  • Stödgrupper
  • Simning och andra sportaktiviteter
  • Volontärutbildning (för medlemmar med uppehållstillstånd)
  • Workshops inom sexuell hälsa och sexuella rättigheter
  • Workshops och kurser inom svenska arbetsmarknaden och samhället

Har du frågor om projektet eller vill bli volontär?
Kontakta projektledare Jo Tengblad Söder:
jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se