Styrelse

Här finns kontaktuppgifter till RFSL Stockholms styrelse.

Jacob Tardell – ordförande
ordforande@stockholm.rfsl.se

Om du vill ha med något i vårt nyhetsbrev,
maila: info@stockholm.rfsl.se

Valberedningen
Valberedningens arbete är
att ta fram ett förslag på styrelse för nästa verksamhetsår. 
Styrelsen bestämmer över RFSL Stockholm.

Det är viktigt att alla medlemmar
känner att RFSL Stockholm arbetar för dem.
Då behövs det personer i styrelsen
som har olika erfarenheter.

Om du har frågor om valberedningens jobb
kontaktar du oss genom att maila: valberedning@stockholm.rfsl.se