Transit

Transit finns för dig som är trans och vill träffa andra med liknande erfarenheter som du!

Transit samtalsgrupp
För dig som är mellan 15-25 år och har funderingar kring din könsidentitet.
Transit stödgrupp
För dig som är mellan 15-25 år och befinner dig inom transvården.