Vägbeskrivning

Här hittar du vägbeskrivningar
från de olika busshållplatserna till Alsnögatan 7.

Från Danvikstull
Danvikstull är den närmaste stationen.
Följ gångvägen i bussens riktning.
Gångvägen är lutande.
När lutningen är slut, ta höger.
Efter ca 50 meter ta första gångvägen till vänster .
Sedan vänster igen efter ca 20 meter.
Följ gångvägen ca 100 meter till.
Entrén ligger till vänster.

Från Londonviadukten
Följ gångvägen i bussens riktning.
Fortsätt rakt fram ca 150 meter genom en tunnel.
Ta till höger efter tunneln.
Följ gångvägen ca 100 meter.
Entrén ligger till vänster.

Från Mandelparken
Följ Tegelviksgatan i bussens riktning några meter.
Ta första gatan till vänster in på Alsnögatan.
Efter ca 80 meter svänger gatan till vänster.
Ta vänster efter svängen
och följ gången ca 50 meter.
Entrén ligger till höger.

Från Barnängen
Följ Tegelviksgatan i bussens riktning ca 200 meter.
Ta första gatan till höger in på Alsnögatan.
Efter ca 80 meter svänger gatan till vänster.
Ta vänster efter svängen
och följ gången ca 50 meter.
Entrén som ligger till höger.