Transit har ny hemsida
Datum för höstens samtalsgrupper börjar den fjärde september och stödgrupperna börjar femte september. Läs mer på https://rfslstockholm.se/stod/transit/