Ung

RFSL Stockholm bedriver ett flertal olika verksamheter som riktar sig mot unga hbtq-personer. Det som skiljer RFSL Stockholms arbete jämfört med RFSL Ungdoms arbete mot unga är att det är vuxna personer som leder våra olika verksamheter.

RFSL Stockholm bedriver följande verksamheter:

RFSL Stockholm har även tagit fram transantologin ”Det är vår tur nu” om hur det är att vara ung och trans.